Članak

APELANT PRED ESLJP

Kovačević: Ako Trojka namjerava ispuniti Čovićeve želje u Izbornom zakonu neka u to ne petljaju mene

"Ako neko misli da smo mi toliko naivni, da bi brisanjem etničkog prefiksa i biranje članova Predsjedništva u Parlamentarnoj skupštini ili Domu naroda, bilo ispunjavanje presude Kovačević, taj živi u dubokoj zabludi", poručio je Kovačević.

Kovačević: Neka trojka ne uvlači mene u ispunjavanje Čovićevih želja

(Patria) - U Parlamentarnoj skupštini BiH danas je održan sastanak predstavnika političkih partija koje imaju zastupnike i delegate u PS BiH, a na koji su se odazvali samo predstavnici parlamentarne većine.

S obzirom na to da će se raspravljalo i o međunarodnim presudama koje su donesene protiv BiH, Slobodna Bosna kontaktirala je Slavena Kovačevića jednog od apelanata na Evropskom sudu za ljudska prava za kojeg je Sud utvrdio da mu je aktivno biračko pravo prekršeno.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u presudi u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine odlučio je da delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH moraju biti izabrani sa teritorije cijele države, kao i članovi Predsjedništva BiH, a ne iz entiteta.

"Ako neko misli da smo mi toliko naivni, da bi brisanjem etničkog prefiksa i biranje članova Predsjedništva u Parlamentarnoj skupštini ili Domu naroda, bilo ispunjavanje presude Kovačević, taj živi u dubokoj zabludi", poručio je Kovačević za SB.

"Pozivam Trojku da prestane sa manipulacijama, jer brisanje etničkog prefiksa iz Ustava, ili uvođenjem etničkih izbornih jedinica ili izborom člana Predsjedništva u Parlamentarnoj skupštini, kako bi se udovoljilo Čoviću, nije ispunjavanje presude Kovačević i neka o tome, ja ih molim, vode računa", dodao je Kovačević.

Kovačević navodi da ni samo sprovođenje presude Sejdić - Finci ne rješava pola našeg problema, već da svaki građanin mora imati i aktivno i pasivno biračko pravo.

"Najžalosnije je u svemu tome što se presuda eksplicitno tiče Jevreja i Roma, a Dino Konaković bi to riješavao tako što bi uveo člana Predsjedništva iz reda Ostalih. Ne radi se to tako, a pasivno biračko pravo je nešto sasvim drugo i meni je žao što im stalno moram držati predavanja o tome. Ako žele udovoljiti Čoviću, neka mene u to ne petljaju", dodao je apelant Slaven Kovačević.

#BosnaIHercegovina #BrisanjeEtnickogPrefiksa #DomNaroda #ElmedinKonaković #EvropskiSudZaLjudskaPrava #PresudaKovacevic #SlavenKovacevic #SprovođenjePresude #TrojkaManipulacije #BiH