Članak

FEDERALNI ZASTUPNIK

Aliefendić: Kako je nametnuta vlast rasporedila 7,5 milijardi KM narodnog novca

Zastupnik SDA u Parlamentu FBiH Almedin Aliefendić osvrnuo se na društvenim mrežama na sinoć usvojeni budžet Federacije BiH, okarakterisavši ga izbornim.

(Patria) - Zastupnik SDA u Parlamentu FBiH Almedin Aliefendić osvrnuo se na društvenim mrežama na sinoć usvojeni budžet Federacije BiH, okarakterisavši ga izbornim.

"Usvojeni budžet Federacije BiH za 2024. godinu odražava pažljivo razmatranje interesa različitih društvenih grupa. Budžetska politika koja se vodila bila je usmjerena prema građanima, lokalnim zajednicama, udruženjima i raznim interesnim kolektivima.

Poseban naglasak stavljen je na podršku pronatalitetnoj politici, poticanje nižih nivoa vlasti, podršku privatnim preduzećima s planiranih 17 miliona KM, te niz drugih grantova pojedincima i kolektivima.

S tim u vezi, jasno je da budžet reflektira političke interese, uključujući zahtjeve HDZ-a za grant sredstva kantonima, te poticaje za sportsku infrastrukturu, posebna sredstva za Zrinjski i Velež kako bi se održao balans uticaja sa strane SDP-a.

Povećana sredstva za penzionere svakako su pozitivna, ali izazivaju pitanja o konkretnim povišicama u januarskim penzijama. Penzioneri su ciljana izborna grupacija koju vlast pokušava 'kupiti' povišicama za svoje interese.

Međutim, postoje i kritičke tačke u budžetu, kao što su povećana sredstva za političke stranke sa 4,56 miliona KM, što ukazuje na političke igre u izbornoj godini.

Također, zabrinjavajući je odnos prema branilačkoj populaciji, gdje su transferi za invalidnine i egzistencijalnu naknadu povećani samo za 3,3%, što znači izrazito mali iznos od 0,16 KM po mjesecu učešća u ratu za demobilisane branitelje.

Odnos prema teško oboljelim građanima nije na potrebnom nivou jer i dalje se čeka na listama za liječenje. Dodatno, povećanje putnih troškova za vožnju službenih automobila u predizbornim kampanjama ukazuje na zloupotrebu nametnute vlasti.

Sveukupno, budžet ukazuje na kompleksne političke odluke s naglaskom na izbornu godinu, a njegova imlementacija na građane zahtijeva pažljivo praćenje i analizu.

Nametnuta vlast je iskoristila priliku raspolaganja javnim novcem da ostvari što više političkog uticaja preko građana koji pune budžete na svim nivoima.

Pored svih prethodno navedenih aktivnosti, uložio sam amandman u iznosu od 5 miliona KM za rekonstrukciju vrelovoda u Kaknju.

Obećanje resornih ministarstava Vlade F BiH o iznalaženju rješenja već je dobijeno u vezi s ovim projektom", naveo je Aliefendić.

#almedinaliefendić #ParlamentFederacije #ZastupničkiDom #BudžetFederacije #BiH #politika