Članak

REAGOVANJA

Bečarević: Pljačkaši opet jašu na grbači građana KS

Piše: Almir Bečarević

U vezi sa demantom koji je Energoinvest uputio medijima putem advokatske kancelarije, želim da upoznam javnost i tu istu advokatsku kancelariju da je Energoinvest d.d. Sarajevo za prvih 6 mjeseci 2023. godine ostvario prihod od 118.655.666 KM, od čega na inostranom tržištu 12.548.797 KM. Za prvih 6 mjeseci iste godine, ostvario je dobit od 8.719.016 KM. Istovremeno, Energoinvest d.d. Sarajevo je uputio novi zahtjev za povećanje cijene gasa, u kojem nastavlja svoj pljačkaški pohod na sve potrošače prirodnog gasa u Federaciji BiH. Da jedna advokatska kancelarija, koja ne razlikuje profit od razlike u cijeni o kojoj sam ja govorio i pisao, je zaista zabrinjavajuće, jer niti jednog trenutka nisam spomenuo profit, odnosno dobit, već razliku u cijeni.

Ujedno, priča o poslovnim „uspjesima“ Energoinvesta na ino tržištu se lako može dokazati preko izvještaja, a što vidimo iz bilansa uspjeha za 2023. godine i to da je na ino tržištu ostvaren prihod od samo 12 miliona KM, a da je pritom ukupan prihod Energoinvesta bio 118 miliona KM.

Ovim putem javno postavljam pitanje, može li cijenjeni Energoinvest da objasni kako je ostvario prihod od 12 do 118 miliona KM, i na čemu je isti ostvario?

Može li cijenjeni Energoinvest da odgovori ili da napokon prezentuje rusku fakturu svim građanima koji kupuju prirodni gas, jer Energoinvest je državno preduzeće i što je posebno značajno javni snabdjevač svima onima koji plaćaju taj gas, a Energoinvest koristi kako bi pokrivao svoje poslovanje iz razlike u cijeni na gasu.

I na kraju, na poslovima uvoza gasa je dovoljno da radi 5 zaposlenika računajući i direktoricu Energoinvesta, rukovodica nabavke i osobu koji sačinjava fakture za plaćanje, te može li cijenjeni Energoinvest da objasni kako je ostvario dobit u prvom polugodištu 2023. godine od 8,7 miliona KM, te na bazi čega je isplatio preko 5 miliona KM na plaće i sve ostale troškove ako je na ino tržištu ostvario samo 12 miliona KM prihoda, a ne zarade.

PLJAČKAŠI OPET JAŠU.

#AlmirBečarević #CijeneGasa #Energoinvest #plin #BiH