Članak

VIJEĆE MINISTARA

Rok za procesuiranje ratnih zločina u BiH produžen do 2025. godine

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je danas Odluku o produženju roka provedbe strateškog cilja 1.2. Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina do kraja 2025. godine.

(Patria) - Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je danas Odluku o produženju roka provedbe strateškog cilja 1.2. Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina do kraja 2025. godine.

Na taj će se način za dvije godine produžiti provedba strateškog cilja I Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina koji glasi "procesuirati najsloženije i najprioritetnije predmete ratnih zločina pred Sudom i Tužilaštvom BiH, a ostale predmete pred pravosudnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH".

Vijeće ministara BiH ranije je usvojilo informaciju u kojoj se navodi kako dosadašnja dinamika rješavanja predmeta ratnih zločina i broj preostalih neriješenih predmeta ratnih zločina pred pravosuđem BiH ukazuju na nemogućnost njihovog rješavanja u ranije postavljenom roku do kraja 2023. godine.

#VijećeMinistara #RevidiranaStrategijaZaRatneZločine #BiH