Članak

SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA

Odbijen zaključak Demokratske fronte kojim bi danas bilo usvojeno privremeno finansiranje FBiH

(Patria) - Mirza Čelik, zastupnik DF-a je u ime Kluba predložio zaključak na današnjoj sjednici Predstavničkog doma FBiH, koji glasi:

“Predlažem da se otkažu 8. i 9. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a da se za 22. januar zakaže vanredna sjednica s dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar - mart 2024. godine,

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period 1.1. – 31.3.2024. godine,

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu i procjenu plana za 2025. i 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu”.Ovim zaključkom Čelik i Klub DF-a su pokušali da pronađu rješenje kako bi se sutra izglasalo privremeno finansiranje, te prateći dokumenti, no 38 zastupnika je podržalo zaključak, dok je 26 bilo suzdržano, a 21 protiv.
Zaključak nije dobio podršku ni nakon pojedinačnog glasanja, nakon čega je izglasan dnevni red sjednice.


#DF #FederalniZavodZaZapošljavanje #Finansiranje #Klub #MirzaČelik #Odluka #PredstavničkiDoma #ZavodZdravstvenogOsiguranja #BiH