Članak

DEROGIRANJE PARLAMENTARIZMA

Trojka, HDZ i sateliti usvojili Zaključak kojim se krši Poslovnik Predstavničkog doma FBiH

Zaključak u suprotnosti s Poslovnikom

(Patria) - Predstavnički dom Parlamenta FBiH s 51 je glasom usvojio Zaključak parlamentarne većine da je sjednica sazvana u skladu s Poslovnikom, te da se prihvata predsjedavanje dopredsjedavajućeg Mladena Boškovića, kojeg je opozicija osporavala.

Šef Kluba DF Mahir Mešalić zatražio je pojedinačno izjašnjavanje, nakon kojeg je usvojen pomenuti zaključak.

Iz opozicije su upozorili da se usvajanjem Zaključka krši Poslovnik Parlamenta FBiH, Ustav FBiH te da se derogira Parlament.

Na sjednici je mandat preuzela Bisenija Mušedinović umjesto Nijaza Hušića, koji je preuzeo funkciju premijera USK.

#MahirMešalić #MladenBošković #OpozicijaOsporavala #PojedinačnoIzjašnjavanje #PredstavničkidomFederacije #PrihvataPredsjedavanje #ŠefKlubaDF #SjednicaSazvana #UsvajanjeZaključka #ZaključakParlamentarneVećine #bih