Članak

MLADI SU BUDUĆNOST

Bečarević Uku: Od 2018. godine Kantonalni stambeni fond nije izgradio nijednu zgradu, nastaviti i povećati subvencije mladima

Putem subvencioniranja mladih programom kupovine prve nekretnine u KS od 2017. godine dodijeljene su subvencije za cca 3.600 mladih osoba.

Bečarević Uka zove 'Graditelj Bob' (Foto: Arhiv)

(Patria) - Almir Bečarević, predsjednik Kantonalnog vijeća Stranke za BiH KS oglasio se povodom izjava premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka da će u ovoj godini subvencionirati najamninu stanova mladim parovima te raditi na izgradnji dodatnih stanova koje će mladi moći kupiti pod povoljnijim uslovima.

"Kada pomislimo da nas premijer Uk ne može više iznenaditi sa svojim izjavama samo dokaže da smo svi u krivu. Kako izgleda ta "dodatna" izgradnja stanova za mlade osobe može se vidjeti na stranici Kantonalnog stambenog fonda. Taj fond od 2018. godine nije izgradio niti jednu zgradu i to je rezultat aktuelne vlasti. Istovremeno, u zadnjih 15 godina izgrađeno je manje od 700 stanova putem ovog fonda, što je na 80.000 mladih, koliko ih ima u KS, beznačajan broj. 

Putem subvencioniranja mladih programom kupovine prve nekretnine u KS od 2017. godine dodijeljene su subvencije za cca 3.600 mladih osoba.

Znači, poticajnu mjeru zaključno sa ovom godinom je iskoristilo 3.600 mladih osoba, a
Kanton Sarajevo za 15 godina uspio izgraditi 700 stanova, a od 2018. godine niti jedan. 
Također, interesantno je da Kanton Sarajevo želi da subvencionira najamnine mladim osobama, pa ne znamo da li bi ovaj program bio da se popune prazni stanovi svima onima koji ulažu u nekretnine i ne znaju šta će sa njima. 

Graditelj Bob tj. naš premijer želi da krene u "dodatnu" izgradnju što je pohvalno, ali
gledajući dosadašnju dinamiku izgradnje stanova za mlade i ono što je "izgrađeno" od 2018. godine mnogi mladi će steći uslove i za zasluženu penziju. 

Iz ovih pokazatelja se vidi da ništa ozbiljno ne treba očekivati po pitanju bilo kakve izgradnje stanova, ali program subvencioniranja treba nastaviti, jer broj od 3.600 mladih koji su iskoristili ovaj vid subvencioniranja je pokazatelj da je interes značajan. 

Stoga, poruka aktuelnoj vlasti. Povećajte dodijeljene iznose za aktuelni program
subvencioniranja i nastavite ovaj program koji se može modifikovati, ali na način da broj
prijavljenih bude što veći kako Kanton Sarajevo ne bi i bukvalno postao Kanton staraca", zaključuje Bečarević.

#AlmirBečarević #izgradnja #mladi #stanovi #subvencije #VladaKS #BiH