Članak

OBJAVIO ADVOKAT KANIŽA

PRAVNA POBJEDA Bošnjačkoj djeci u knjižicama mora pisati bosanski jezik kao maternji

Dodaje da je sud utvrdio diskriminaciju koju čini Rs, neravnopravan tretman bošnjačke djece u ovom pogledu i povredu prava na jednako postupanje.

Djeci iz Janje bit će upisivan bosanski kao maternji jezik

(Patria) - Advok Haris Kaniža objavio je jučer na Facebook profilu radosnu vijest o pravnoj pobjedi nad nepravdom sistema u Rs koja se sistematski provodi nad Bošnjacima u tom entitetu.

"Prije skoro dvije godine grupa roditelja iz Janje me ovlastila na zastupanje zbog zabrane nazivanja i upisivanja maternjeg jezika kao bosanskog jezika. U školi u Janji kod Bijeljine. Nakon toga podnio sam tužbu protiv Republike srpske i matične škole. Osnovni sud u Bijeljini je u petak donio presudu u korist bosanskog jezika", napisao je Kaniža.

Dodaje da je sud utvrdio diskriminaciju koju čini Rs, neravnopravan tretman bošnjačke djece u ovom pogledu i povredu prava na jednako postupanje.

"Zato je dao nalog Rs-u i školi da se diskriminacija ukloni i obezbijedi pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg jezika u svakom dokumentu, kao i nalog da prestanu sa dosadašnjim postupanjem. U ovom trenutku ova presuda je veoma važna, te mi je zaista drago što sam uspio u ovom postupku, zajedno sa roditeljima koji su me ovlastili da zastupam njihova prava i interese", zaključio je Kaniža.

#AdvokHarisKaniza #BosanskiJezik #DiskriminacijaUklonjena #NepravdaSistema #PravnaPobjeda #PravoNaJednakoPostupanje #PresudaUkorist #RoditeljiZastupaju #RsISkola #ZabranaNazivanja #BiH