Članak

FORMIRANA KOMISIJA

Vijeće ministara BiH odobrilo proceduru izbora sedam članova Komisije za koncesije BiH

(Patria) - Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o kriterijima za imenovanje članova Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine jer je dosadašnjim članovima istekao mandat.

Odlukom se utvrđuju opći i posebni kriteriji za izbor kandidata te se definira rad danas imenovanog Povjerenstva za provedbu natječajne procedure za izbor članova Povjerenstva za koncesije BiH.

Povjerenstvo za koncesije BiH ima sedam članova, uključujući predsjedatelja i njegove zamjenike, među kojima tri člana imaju prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine i tri u Republici Srpskoj, a jedan ima prebivalište u Brčko distriktu BiH.

Članove Povjerenstva za koncesije imenuje Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Vijeća ministara BiH.

#Komisijazakoncesije #BiH #VijećeMinistara