Članak

KATASTROFALNA SITUACIJA

Išerić: Federalna i kantonalne vlade svojim neradom ubijaju naše građane

Zato federalna i kantonalne vlade trebaju da svojim neradom prestanu ubijati naše građane, i to tako što će osigurati blagovremenu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim građanima - poručio je Išerić.

(Patria) - Da li postojeća vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine liječi ili ubija naše građane, pita se pravni stručnjak i član Narodnog evropskog saveza (NES) BiH Enver Išerić.

Išerić podsjeća da je Ustavom FBiH, i to u njegovom članu 2.2 propisano da će "Federacija osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima navedenim u Aneksu ovog Ustava".

A jedno od tih prava je i, dalje navodi Išerić, pravo na zdravstvenu zaštitu, koje je navedeno pod tačkom "o".

Također je i članom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano: "Zdravstvena zaštita, u smislu ovog zakona, obuhvata sistem društvenih, grupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprječavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, blagovremeno liječenje, te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, kao i primjenu zdravstvenih tehnologija."

- Ako imamo u vidu stanje zdravstvenog sistema i činjenicu da je 1.700 osoba na "nekakvim" listama čekanja za terapije i zdravstvene usluge, onda je jednostavno zaključiti da vlast, kršeći Ustav i zakon, ugrožava zdravlje i život naših građana - govori Išerić u razgovoru za Patriju.

Naglašava da blagovremeni pregledi i liječenje ne mogu čekati, te da to samo može imati ishode sa smrtnim posljedicama.

- I umjesto da izdvoji potrebnih 70 miliona KM za liječenje najtežih bolesnika, Vlada Federacije je Rebalansom budžeta izdvojila samo 10 miliona. A Rebalansom je budžet uvećan za 230 miliona.

Dodamo li tome da u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima 130 miliona, a da pacijenti na terapije i preglede čekaju po nekoliko mjeseci zbog nedostatka potrebnih aparata, onda situaciju možemo nazvati katastrofalnom.

U Tuzli također, kako mediji izvještavaju, Zavod posluje sa suficitom, a građani sakupljaju sredstva za nabavku aparata za najteže bolesnike, odnosno onkološke pacijente.

Zato federalna i kantonalne vlade trebaju da svojim neradom prestanu ubijati naše građane, i to tako što će osigurati blagovremenu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim građanima - poručio je Išerić.

#EnverIšerić #PravniEkspert #Stručnjaci #teškoOboljeli #VladaFederacije #BiH