Članak

TRAŽE HITNU REAKCIJU

Više od 800 građana Sanskog Mosta potpisalo peticiju protiv eksploatacije uglja

U peticiji se traži hitna reakcija nadležnih institucija za rješavanje izazova sa kojima se suočavaju stanovnici zbog eksploatacije uglja u Sanskom Mostu.

(Patria) - Građanska inicijativa "Život na uglju", koja se bori protiv eksploatacije uglja u Sanskom Mostu, štetne po okoliš i živote građana, predala je danas peticiju Općini s više od 800 potpisa građana.

U peticiji se traži hitna reakcija nadležnih institucija za rješavanje izazova sa kojima se suočavaju stanovnici zbog eksploatacije uglja u Sanskom Mostu.

Naime, građani potpisivanjem peticije traže da se održi tematska sjednica ili da se kao tačka dnevnog reda na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća uvrsti rješavanje problema prouzrokovanih radom rudnika mrkog uglja, odnosno eksploatacijom koja već sada, po svemu sudeći, izlazi izvan okvira ugovorenih koncesijom, ali i da se preispita koliku korist, odnosno štetu, ova eksploatacija donosi općini i lokalnom stanovništvu.

Također, građani traže da općinske službe zahtijevaju od nadležnih institucija, kantonalnih i federalnih, što prije pristupe rješavanju ovog problema, koji više nije samo problem lokaliteta rudnika, nego cijele općine.

- Građani Sanskog Mosta su predugo trpjeli posljedice eksploatacije uglja. Vrijeme je za poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti našeg okoliša i dobrobiti naše zajednice - izjavio je predstavnik Inicijative "Život na uglju" Faruk Beširević.

Građani potpisivanjem peticije žele adresirati više problema koji proizlaze iz eksploatacije uglja, uključujući zagađivanje zemljišta i zraka, ugrožavanja proizvodnje mlijeka i stočarstva, uništavanje privatnih parcela stanovnika, ometanje svakodnevnih aktivnosti stanovnika i uticaj na sveukupan kvalitet života.

Problem se javio kada je nezakonito doneseno Rješenje o prenosu koncesije na privatno preduzeće iz Posušja, bez saglasnosti prvobitnog nosioca koncesije Rudnika Kamengrad, zbog čega je Vrhovni sud FBiH rješenje poništio te predmet vratio Federalnom ministarstvu na ponovno postupanje.

Iz Inicijative "Život na uglju" zahtijevaju od nadležnih kantonalnih i federalnih vlasti da se pristupi što hitnijem rješavanju ovog problema i provedu mjere koje štite interese građana i građanki Sanskog Mosta.

Osim toga, neophodno je da se od Federalnog ministarstva energije i rudarstva zahtijeva postupanje po presudi Vrhovnog suda FBiH u vezi sa donošenjem Rješenja o prijenosu koncesije.

Dodatno, traže da se utiče na rad nadležnih inspekcija, odnosno na njihovo brže i ažurnije postupanje.

#BiH #građani #Peticija #SanskiMost #ugalj