Članak

ZAŠTO OBMANJUJU JAVNOST

Smajić: Neka ministri Helez i Forto pojasne ključnu stvar oko radara!

(Patria) - Džemal Smajić, delegat (SBiH) u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine od ministra odbrane BiH Zukana Heleza, te prometa i komunikacija Edina Forte koji su izjavili “da prvi put u historiji Bosna i Hercegovina ima nadzor neba”, zatražio je da prestanu sa obmanama javnosti i pojasne ključne stvari oko radara i kontrole neba radi zaštite punog suvereniteta zemlje u vazdušnom prostoru.

“Dobro je da su ministri Forto i Helez konačno ušli u javni dijalog oko pitanja koja sam postavio u vezi suvereniteta bh. neba. Iako nisu u pravu, što znam od početka, nastavljaju dezinformisati javnost, ili zaista ne razumiju ovu preozbiljnu tematiku. Jučer su obojica ministara izjavili da BiH suvereno kontroliše svoje nebo! To bi značilo da svojim tehničkim i ljudskim kapacitetima pratimo vazdušni saobraćaj iznad BiH. Zbog toga pozivam ministre Heleza i Fortu da objasne javnosti čiji radari kreiraju sliku koju Ministarstvo odbrane može pratiti na ekranu? Da li tu sliku originalno kreira primarni radar Bosne i Hercegovine, ili primarni radari Srbije ili Hrvatske, pa je šalju na korištenje Bosni i Hercegovini?“, istakao je Smajić.

Naveo je kako je „jedna stvar praćenje kretanja avio saobraćaja na ekranu, jer se to može pratiti na bilo kojem ekranu koji se spoji na radar“, ukazujući da je osnovno pitanje čiji radari kreiraju te slike?

"Da ih napomenem, danas svaki stanovnik svijeta može putem besplatne aplikacije na svom telefonu pratiti kretanje aviona, pa to ne znači da svaki stanovnik ima uređaje da prati te avione koje posmatra na ekranu telefona. Ili pitanje postavljeno na drugačiji način, ko će Ministarstvu odbrane slati slike kada to odluče da ne šalju radari iz Srbije i Hrvatske? Nakon toga neka ministri Helez i Forto objasne javnosti ko koga obmanjuje, njih njihovi sagovornici, ili oni sebe i cjelokupnu bh. javnost? A ja ću borbu koju sam započeo nastaviti do kraja kako bi Bosna i Hercegovina bila suvereni kontrolor svoga neba!“, poručio je Smajić, koji je u Parlamentu BiH održao jučer pres konferenciju kako bi javnost upoznao sa ovom problematikom.

#bhnebo #DžemalSmajić #EdinForto #ParlamentBosneiHercegovine #radari #StrankaZaBosnuIHercegovinu #Vijeceministara #ZukanHelez #BiH