Članak

SINDIKATI PRATE SITUACIJU

SIPA i druge agencije ostaju 'kratkih rukava': U budžetu za njih nema novca, a Nešića nije briga!

Piše: A. Čorbo-Zećo

Izjava državnog ministra finansija Srđana Amidžića da imamo deficit na prihodovnoj strani od 37 miliona KM i da sada sa timom pravi računicu i planove kako bi osigurali nesmetano funkcionisanje institucija s jedne strane, i uštede i racionalan pristup s druge strane uznemirio je duhove.

Prevedeno, ovo znači da neće biti moguće udovoljiti zahtjevima Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i drugih državnih policijskih agencija za povećanje osnovice na 650 KM i povećanje dnevnica na 60 KM. Opet državna policija ostaje ‘kratkih rukava’ i s najnižim plaćama ukoliko se porede s entitetskim i kantonalnim MUP-ovima.

Agonija pripadnika državnih policijskih agencija traje godinama, i nema sluha za njihove potrebe.

Tako ni ministar sigurnosti Nenad Nešić, a ni ministar finansija Srđan Amidžić nisu odgovorili na zvanični dopis Sindikata u kojem su izraženi zahtjevi.

Posljednji sastanak Nešića sa Savezom sindikata policijskih organa u BiH bio je prije sedam mjeseci, no tada nije bio aktuelan budžet, tako da stav Nešića za sada ostaje nepoznat.

Edin Kahrimanović, predsjednik Sindikata SIPA-e kazao je za NAP da će, ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, naknadno donijeti odluku o postupcima.

“Sindikat će kroz Savez Sindikata policijskih organa u BiH u saradnji sa Sindikatima državnih službenika i namještenika u institucijama BiH donijeti Odluku o daljim postupcima”, kazao je Kahrimanović.

Podsjećamo, reprezentativni sindikati koji djeluju na nivou institucija Bosne i Hercegovine obratili su se predsjedavajućoj i svim ministrima u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za usvajanje Odluke o visini osnovice za obračun plate za 2024. godinu u iznosu od 650,00 KM, a koju je prema odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine bilo potrebno usvojiti najkasnije do 30.06. tekuće godine.

Predmetno povećanje koje se traži od strane reprezentativnih sindikata nije ništa više od iznosa inflacije za prvih devet mjeseci ove godine prema procjeni Centralne banke Bosne i Hercegovine i iznosi 8,33 %.

Reprezentativni sindikati su i ovaj put, imajući u vidu da se nagomilao veliki broj neriješenih pitanja i problema sa kojima se susreću uposleni u institucijama Bosne i Hercegovine, zatražili novi sastanak s ciljem otpočinjanja socijalnog dijaloga radi iznalaženja rješenja po istim a koja su u vezi sa radno-pravnim i materijalnim statusom svih uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

#Budžet #DKPT #državneagencije #EdinKahrimanović #GP #SIPA #BiH #izdvojeno