Članak

JP AUTOCESTE

Mobing, otkazi i Lasićevi obračuni uz nagovor njemu odanih kadrova: Uposlenici traže pravdu na sudu!

Piše: A. Čorbo-Zećo

Jasmina Olovčić, sada već bivša uposlenica Autocesta FBiH, jedna je od onih koja se suočila s problemima nakon dolaska novog direktora Denisa Lasića (HDZBiH), a koja će pravdu potražiti na sudovima.

Kako svjedoči za Novinsku agenciju Patria nakon političke smjene Uprave Autocesta i imenovanja nove, na čelu sa v.d. direktora Denisom Lasićem, u maju 2023. godine, počinje mobing usmjeren na nju, a zbog njenog radnog mjesta.

“Na razne načine, pismeno i usmeno, bez opravdanih razloga, pokušavali su doći do povjerljivih i osjetljivih informacija iz svih postupaka koje sam vodila. Obzirom da nisu mogli dobiti tražene podatke i informacije, za postupke koji su već završeni, osim onih osnovnih, u junu, uslijedila je Prijava za pokretanje disciplinskog postupka, a v.d. direktora Denis Lasić je sve poslove koje sam obavljala kao Šef Službe, prenio na Katicu Vranjković. Tada mi je oduzet i službeni e-mail, te ograničen pristup kancelariji i dokumentaciji”, kaže Olovčić.

Naravno, i ta Odluka o prenosu ovlasti i odgovornosti za postupke nabavki po međunarodnim procedurama nije u skladu sa Pravilnikom i Zakonom o radu.

“Ukratko, sa mnom ne mogu raditi, jer žele pribaviti osobnu korist, a sa mnom na ovom radnom mjestu to nije moguće. Odluka o otkazu Ugovora o radu za radno mjesto „Šef službe za nabavke po međunarodnim procedurama“, a iz razloga teže povrede radne discipline – „Davanje netačnih podataka, a koji mogu uticati na loše poslovne odluke Uprave JP Autoceste FBiH“ mi je uručena 21.07.2023. godine.

Niti Prijava, niti Odluka apsolutno nisu provedeni i napisani u skladu sa Pravilnikom o radu JP Autoceste FBiH, a ni Zakonom o radu. Komisija za provođenje disciplinskog postupka je predložila da se meni izrekne mjera upozorenja, najblaža od propisanih, iako ni ta tri člana nisu imali jedinstven stav po pitanju Prijedloga Odluke.

Naime, jedan član komisije je smatrao da nemam nikakve odgovornosti za navode za koje se teretim, dok su druga dva člana komisije predložila mjeru usmene ili pismene opomene.

Međutim v.d. direktora, Denis Lasić, očito vođen političkim motivima i željom da ovlada nabavkama uz pomoć ranijeg Šefa Službe, Katice Vranjković, koja je smijenjena zbog neopravdano dugog trajanja postupaka nabavki (razvlačenja) i neovlaštenim dijeljenjem informacija sa ranijim ministrom, a sada v.d. direktora Lasić Denisom sa namjerom „namještanja“ postupaka, u što sam se i sama ranije uvjerila radeći u komisijama, odlučio da izrekne najstrožiju mjeru, odnosno disciplinsku mjeru otkaz ugovora o radu”, priča Olovčić.

Nakon prijave za disciplinski postupak, Lasić je angažovao osobu po ugovoru o djelu na godinu dana (ponovo kršeći odredbe Pavilnika i Zakona o radu), koja obavlja poslove evaluacije ponuda za otvorene postupke međunarodnih nabavki kod EBRD-a i EIB-a, bez da je imenovana u komisije za evaluaciju; ima pristup elektronskoj i fizičkoj dokumentaciji; ista ima pristup elektronskom sistemu nabavki EBRD,...

“Navedene radnje, a obzirom da je istim ugrožen integritet Službe za nabavke po međunarodnim procedurama, po službenoj dužnosti, prijavila sam istražnim odjelima u EBRD i EIB, o čemu se trenutno vode istrage.

Takođe, obratila sam se i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove zahtjevom za vršenje neposrednog inspekcijskog nadzora, međutim dobila sam odgovor da se obratim Sudu.

Pored toga, obratila sam se Agenciji za zaštitu ličnih podataka, obzirom da mi je zabranjen pristup službenoj e-mail adresi od juna, 2023., potpuno neosnovano. Izuzeti su svi podaci s e-maila i dostavljeni trećim licima.

O izuzimanju podataka nisam službeno obaviještena, iako su na predmetnom e-mailu sadržani veoma povjerljivi podaci i komunikacije. Ovdje je zanemarena činjenica da je „pristup šifri i elektronskoj adresi (mailu) je isključiva odgovornost svakog radnika i isto se ne smije davati trećim licima“, a što je navedeno u osnovnim pravilima o zaštiti ličnih podataka usklađenih s GDPR normama. Zanemarujući citirano, prema raspoloživim informacijama e-mail račun je još uvijek u funkciji, i neko ima pristup istom”, kazuje Jasmina.

Nadležnom Općinskom sudu u Mostaru podnijela je tužbu, a zaštitu ljudskih i radnih prava počinjenu od strane trenutne Uprave JPAC-a zatražila je i kod Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, koji će, kako iskreno vjeruje, a na osnovu predočenih dokaza formirati predmet.

Ona je u JP Autoceste FBiH uposlena u decembru 2016., u Sektor projektovanja i građenja, Odjel za ekspertize, kao inženjer saobraćaja. U martu 2017., kao stipendista Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), upisala je Master studij međunarodnih javnih nabavki (IMPPM) na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

Izmjenom sistematizacije radnih mjesta u JPAC, i formiranjem Službe za nabavke po međunarodnim procedurama, u maju 2017., dobila je novi ugovor kao stručni saradnik u Službi za međunarodne nabavke.

Katica Vranjković, dugogodišnja poznanica i prijateljica izvršnog direktora Sektora za ekonomsko-finansijske poslove Ivice Ćurića, je iz Sektora za ekonomsko-finansijske poslove, postavljena za šefa službe iako nije znala engleski jezik, a ni pravila i procedure međunarodnih javnih nabavki. Već tada se znalo da je na to mjesto postavljena uz jaku političku podršku HDZ- a, a direktno tada ministra Denisa Lasića i izvršnog direktora Sektora za ekonomsko-finansijske poslove Ivicu Ćurića (pokojnim) sa osnovnim motivom da „namješta“ poslove prema željama Denisa Lasića i Ivice Ćurića, koji su od nje dobijali sve informacije o postupcima i sa njima trgovali sa potencijalnim ponuđačima radova/ konsultantima.

U januaru 2020, uspjela se prebaciti na drugo radno mjesto, u Sektor projektovanja i građenja u Odjel za studijsku dokumentaciju, socijalnu i okolišnu politiku. Dolaskom Elmedina Volodera na čelo 2021. godine, vraćena je u Službu za međunarodne nabavke.

“Odgovorno tvrdim da je svaki postupak, a bilo ih je preko 20, proveden na najbolji način, što mogu potvrditi i međunarodne finansijske institucije, EIB i EBRD”, istakla je Olovčić.

Uvažavajući njenu sposobnost u radu, Voloder je u aprilu, 2023. godine imenovao za Šefa Službe za nabavke po međunarodnim procedurama, a tadašnjeg šefa, Katicu Vranjković, zbog njenih postupaka i načina rada, prebacio je za šefa Odjela za marketing.

No, dolaskom Lasića sve se promijenilo i sada će Jasmina svoja prava morati potražiti na sudu. Podsjećamo na raniju priču da je ni mjesec dana nakon imenovanja, 23. juna 2023. godine, v.d. direktora Lasić napravio izmjene u rješenjima za imenovanje komisija za evaluaciju ponuda za izgradnju Koridora Vc, koje vodi Služba za nabavke po međunarodnim procedurama, te umjesto visoko edukovanih i iskusnih članova komisija, imenovao članove koji ne govore engleski jezik, a još manje poznaju pravila i procedure nabavki finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija, sada je isto uradio i u Službi za projektovanje i građenje, sa šefovima projekata - predstavnicima investitora za dionice autoceste koje su u izgradnji.

Lasić se opasno obračunava sa kadrovima unutar preduzeća i to mahom Bošnjacima, koje smjenjuje i postavlja nove! Sve se to, prema saznanjima dešava po savjetima Lasićevih odanih kadrova.

#Autoceste #DenisLasić #Hdz #izdvojeno #BiH