Članak

VANREDNA SJEDNICA

Rebalans Budžeta FBiH pred delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH

(Patria) - U utorak će biti održana treća vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u čijem je najavljenom dnevnom redu rebalans budžeta Federacije nakon što ga je prošle sedmice usvojio Predstavnički dom.

Da bi stupio na snagu, Dom naroda mora u istovjetnim tekstovima kakvi su odobreni u Zastupničkom domu prihvatiti i rebalans i izmijenjeni zakon o izvršenju budžeta.

Ovogodišnji rebalans budžeta Federacije iznosi ukupno 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 miliona KM ili 3,1 posto više u odnosu na sadašnji budžet.

U obrazloženju Ministarstva finansija navedeni su ključni razlozi za rebalans, a podrazumijevaju otklanjanje tehničkih grešaka na pojedinim ekonomskim kodovima u budžetu i Zakonu o izvršavanju budžeta, nastalih posljedično usvajanjem amandmana tokom parlamentarne procedure usvajanja sadašnjeg budžeta; zatim usvajanjem izmjena i dopuna Zakona osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, kao i Odluke o vanrednom usklađivanju penzija u procentu 3,9 te njene primjene od maja 2023.

Razlozi su i povećanje iznosa za kamate u otplatama vanjskog duga usljed rasta euribora te potreba za dodatnim novcem u primjeni Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kao i potrebno povećanje iznosa u Fondu solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

S obzirom na to da je Vlada Federacije BiH na trećoj sjednici 19.5.2023. donijela Odluku o vanrednom usklađivanju penzija 3,9 posto, počev od isplate majske penzije, za ovo usklađivanje treba osigurati dodatnih 69,6 miliona KM u tekućoj fiskalnoj godini, navedeno je između ostalog iz Vlade.

Osim toga, usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom došlo je do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4. 2023. godine te je pored planiranih 160 miliona KM, potrebno osigurati još oko 67 miliona KM.

#Domnaroda #rebalans #BiH