Članak

SARAJEVO

Okončana sjednica Predstavničkog doma: Zakon o vanjskim poslovima vraćen na usaglašavanje

Predstavnički dom nije usvojio poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića

(Patria) - Na 11. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o spoljnim poslovima Bosne i
Hercegovine, čiji je predlagač Vijeća ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u
prvom čitanju, i Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, čiji
je predlagač Savjet ministara BiH.

Nakon razmatranja interpelacije poslanika Šerifa Špage, Edina Ramića, Midhata
Čauševića, Šemsudina Dedića, Safeta Keše, Nermina Mandre, Amora Mašovića,
Šemsudina Mehmedovića, Denijala Tulumovića, Milana Dunovića, Vlatka Glavaša,
Zlatana Begića, Jasmina Emrića i Elvise Hodžić, Predstavnički dom, radi nedostatka
entitetske većine, na usaglašavanje Kolegijumu Doma uputio je sljedeće pijedloge
zaključaka:

Predstavnički dom PSBiH traži od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da provede
istragu o provođenju Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/09), i ostalih propisa zasnovanih na osnovu tog Zakona, kao i Pravilnika o odobravanju letova („Službeni glasnik BiH“, broj 53/18) u predmetu letenja helikoptera “Super Puma” Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je 24. jula 2023. godine ušao u vazdušni prostor Bosne i Hercegovine, zatim 25. jula 2023. izvršio više letova u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine, te da u slučaju postojanja obilježja krivičnog djela protiv odgovornih i službenih lica pokrene krivični postupak.

Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarsvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine da uputi diplomatsku notu Republici Srbiji kojom se ukazuje na prekršene diplomatske procedure i narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta vazdušnog prostora Bosne i Hercegovine od njihovog državnog vaduhoplova, helikoptera “Super Puma” Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a koji je 24. jula 2023. protivzakonito ušao u vazdušni prostor Bosne i Hercegovine, te 25. jula 2023. nelegalno izvršio više letova i operacija u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine.

Takođe, ovom diplomatskom notom, radi razjašnjenja cijelog slučaja, kako se ova praksa ne bi više ponavljala, treba predložiti provođenje zajedničke i međunarodne istrage.

Predstavnički dom usvojio je poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića kojom se
traži od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da pokrene postupak izmjene Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23) s ciljem da se u članu 6. briše stav (6) i da se u članu 7. briše stav (5), kojima se reguliše korištenje službenog vozila u kontinuitetu tokom 24 časa dnevno i putni nalog za službena vozila kojima upravlja samo jedno lice.

Usvojena je i poslanička inicijativa Darka Babalja, kojom se nalaže Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu Informaciju o uvozu svinja na području Semberije u 2023. godini.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je
poslanička inicijativa Aide Baručije, Sabine Ćudić i Predraga Kojovića, kojom se zadužuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine i nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim će se regulisati status električnih romobila u saobraćaju.

Predstavnički dom nije usvojio poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića, kojom
se od Savjeta ministara BiH traži da pokrene postupak izgradnje muzeja stradanja
Bošnjaka “Heliodrom” u zgradi sadašnje kasarne Oružanih snaga BiH “Stanislav Baja
Kraljević”.

Usvojen je Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2022. godinu, čiji
je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost.
Predstavnički dom usvojio je Prijedlog odluke o osnivanju ad hoc komisije PSBiH za
sprovođenje postupka imenovanja Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije
Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i transporta BiH.

U ovu komisiju predloženi su poslanik Jasmin Imamović, delegatkinje Marina Pendeš,
Snježana Novaković – Bursać, te Davorka Topić – Stipić, Goran Krivić i Aida Daguda.
Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji
između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije.

#Parlament #Skupština #Zastupnici #BiH