Članak

PRESUDA SUDA BiH

Sedmorica optuženih oslobođeni, Almir Sarajlić osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin

(Patria) - Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Ibrahim Purić i drugi (Križančevo Selo).

Optuženi Ibrahim Purić, Ibrahim Tarahija, Nijaz Sivro, Rušit Nurković, Sadik Omanović, Šaćir Omanović i Kasim Kavazović su oslobođeni dok je Almir Sarajlić osuđen na 20 godina zatvora.

Optuženi su se teretili za počinjenje kaznenog djela ratni zločin protiv ratnih zatočenika iz članka 175. stavak 1. točka a) Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), a optuženik Ibrahim Purić i kaznenog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 173. stavak 1. točke a), b), c) i f) KZBiH.

U optužnici se, među ostalim, navodi da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), Ibrahim Purić u svojstvu zapovjednika 325. brdske brigade ARBiH i komandanta Taktičke grupe (TG) Sjever 3. Korpusa ARBiH, Ibrahim Tarahija u svojstvu zapovjednika III bataljuna 325. bbr ARBiH, Nijaz Sivro u svojstvu pomoćnika zapovjednika za sigurnost 325. bbr ARBiH, Rušit Nurković u svojstvu pomoćnika zapovjednika za moral, informativno-propagandnu djelatnost (IPD) i vjerska pitanja (VP) 325. bbr ARBiH, kao i predsjednik Povjerenstva za razmjenu 325. bbr, te Almir Sarajlić, Šaćir Omanović, Sadik Omanović i Kasim Kavazović u svojstvu pripadnika 325. bbr ARBiH, 22.12.1993. godine prilikom unaprijed isplaniranog i pripremljenog napada na vojnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti Križančevog sela, Šafradina i Dubravice, općina Vitez, u kojem je strijeljano najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, koji su se prethodno predali, te lišene života dvije žene hrvatske nacionalnosti koje nisu učestvovale u borbenim dejstvima, postupali protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zatočenicima, kao i Dopunskog protokola I uz Ženevsku konvenciju o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

#presuda #Sud #BiH