Članak

Žalbe na kontroverzni projekt autoceste u BiH pokrenule istragu EBRD-a

IPAM je već utvrdio da je prije početka gradnje trebalo napraviti niz studija o riziku i štetnim utjecajima na zdravlje i sigurnost pogođenih zajednica.

SARAJEVO, (Patria) - Lokalno stanovništvo južno od Mostara se boji da bi ih projekt autoceste koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) mogao zauvijek otjerati sa vjekovnih ognjišta.

Prisilne eksproprijacije počinju, dok  je mehanizam odgovornosti Banke najavio da će istražiti strahove lokalne zajednice. 

Lokalno stanovništvo na koje će utjecati dio koridora Vc planiran između Mostara i Počitelja u Bosni i Hercegovini podnio je žalbu EBRD-u u januaru 2020. Kao odgovor na to, Nezavisni mehanizam za odgovornost banke (IPAM) priznaje u svom izvještaju da je odabir rute možda isključio i marginalizirao lokalne zajednice i planira dalju istragu. 

Izgradnja autoceste u dolini posebno bi utjecala na imovinu i sredstva za život srpskih povratnika, koji su u posljednja dva desetljeća obnovili svoje živote na području južnog dijela Mostara. Vujadin Berberović, predsjednik udruženja srpskih povratnika u Mostaru, u razgovoru za Bankwatch opisao je kako je nakon rata počeo obnavljati izgorjeli vinograd svoje familije: „Prije pet godina sve je to prekinuto s prvim informacijama da bi potencijalna trasa Koridora Vc mogla proći ovom prekrasnom dolinom". Berberović, koji je nedavno preminuo, bio je lider u borbi da se mišljenje lokalne zajednice čuje i među donositeljima odluka. 

Izvještaj IPAM-a naglašava da bi „posebno važno za istragu bilo utvrditi je li klijent (JP Autoceste FBiH) poduzeo potrebne radnje kako bi osigurao da srpski povratnici nisu u nepovoljnom položaju u procesu preseljenja, da budu u potpunosti informirani i svjesni svojih prava, te da su mogli iskoristiti mogućnosti i pogodnosti preseljenja“. Prema zaštitnoj politici Banke, etničke manjine trebale su se tretirati kao ranjive skupine koje zahtijevaju dodatnu zaštitu i konsultacije.

U februaru 2021. Banka je odobrila svoj najnoviji doprinos projektu Koridor Vc - kredit od 60 miliona eura. Odluka je donesena unatoč pritužbi koja je bila u toku procjene i koja sadrži ozbiljne navode o načinu na koji su Banka i JP Autoceste FBiH marginalizirale lokane zajednice, kršeći standarde EBRD. U najnovijem izvještaju Bankwatch-a [4] opisano je kako su predstavnici kompanije ulazili na imovinu pogođenih ljudi i organizirali javne prezentacije tek nakon što je odabrana konačna ruta – što je jako daleko od značajnog sudjelovanja javnosti koje zahtijeva politika EBRD-a. U ranijoj procjeni koju je objavio EBRD-ov mehanizam odgovornosti, i Banka i JP Autoceste komentirali su da je odabir rute gotova stvar te da dalje javne konsultacije vjerovatno neće poništiti odluku. 

Odabir trenutne rute, premještene s nenaseljenog obronka brda u dolinu južno od Mostara, gdje bi prolazila selima i plodnim poljoprivrednim zemljištem, nije propisno konsultiran s lokalnim zajednicama, niti opravdan.

Izvještaj EBRD-ovog mehanizma za odgovornost navodi da nije jasno ”jesu li konačni projekti spremni  niti jesu li započete studije i istraživanja, međutim relevantno je reći da zbog ograničenja s kojima sesuočilo tokom procjene, ove studije treba napraviti prije početka gradnje ”. 

Amna Popovac, predstavnica lokalnih tužitelja, rekla je: „Najnovija zbivanja na terenu pokazuju da EBRD i JP Autoceste FBiH ne čekaju da istraga krene svojim tokom, već rade sve kako bi nanijeli nepopravljivu štetu lokalnim zajednicama pokretanjem postupaka izvlaštenja. Uvjereni smo da će IPAM na kraju preporučiti da EBRD i JP Autoceste FBiH poslušaju lokalne zajednice i preispitaju alternativni put.

Fidanka Bacheva-McGrath, zadužena za politike EBRD-a u Bankwatch-u, rekla je, „IPAM je već utvrdio da je prije početka gradnje trebalo napraviti niz studija o riziku i štetnim utjecajima na zdravlje i sigurnost pogođenih zajednica, međutim, one nedostaju. Uz to, IPAM je otkrio da je projekt lokalnom stanovništvu mogao nanijeti ili bi mogao prouzročiti izravnu ili neizravnu i materijalnu štetu. S obzirom na to, EBRD bi trebala obustaviti provedbu projekta sve dok IPAM ne završi istragu i dok se ne izvrše dodatne studije i ne konsultiraju ljudi pogođeni projektom. 

 

#BiH