Članak

UPITNO IMENOVANJE Direktor Gerontološkog centra Musa udario 11-godišnjaka, Vlada KS šuti!

Na pitanje šta je bio povod ovog napada, Solaković kaže da je između njegovog dječaka i kćerke napadača došlo do neke sitne razmirice.

SARAJEVO, (Patria) – U petak 29. aprila u školskom dvorištu Osnovne škole Safvet-beg Bašagić u Sarajevu 11-godišnjeg dječaka A.S. fizički je napao roditelj druge učenice Mirza Musa.

Musa je na očigled svjedoka, nekoliko roditelja koji su bili pred školom i domarkom uhvatio dječaka za uho vukući ga i galameći, da bi ga u konačnici i ošamario!

Domarka je reagirala i uspjela je dijete odvojiti od nasilnika i uvesti u školski hodnik i zaključati školu do dolaska policije. Musa je sve vrijeme galamio i udarao po vratima traumatizirajući dječaka.

Otac dječaka Edis Solaković u razgovoru za Patriju rezigniran je činjenicom da je izostala reakcija nadležnih u Vladi KS s obzirom da je Musa i direktor Kantonalne javne ustanove Gerontološki centar Sarajevo.

Na pitanje šta je bio povod ovog napada, Solaković kaže da je između njegovog dječaka i kćerke napadača došlo do neke sitne razmirice.

„On nije napao samo moje dijete već i jednog od prosvjetnih radnika. Nisam zadovoljan ni reakcijom policije, napisali su mu prekršajni nalog, ali ja ću ići sa privatnom tužbom protiv Muse“, kazao je Solaković za Patriju.

Ne može shvatiti da odrasla osoba fizički napadne dijete koje je prinuđeno potražiti pomoć psihijatra i dječijeg psihologa.

„Psiholog je kazao da je moj sin pretrpio veliki šok. Ima strah od odlaska u školu i da će „čiko“ opet doći pred školu, budi se i trza tokom noći“, kazao je.

Na pitanje da li ga je Musa pokušao kontaktirati kako bi se izvinio Solaković ističe da nije imao nikakav kontakt sa napadačem.  

Nakon napada majka je odvela dječaka u Opću bolnicu kako bi ga pregledali i ustanovili povrede.

Ono što i Solakovića iznenađuje je da je izostala reakcija prisutnih roditelja odnosno da niko napadača nije pokušao spriječiti osim domarke koja se snašla i zaključala vrata.

Solaković je kontaktirao i ministricu rada, socijalne politike, raseljena lica i izbjeglice KS Ivanu Prvulović (NIP) koju je upoznao sa incidentom.

„Ona je rekla da ne može reagirati bez neke sudske odluke“, kaže razočarano Solaković.

Ono što dodatno otežava cijeli ovaj slučaj je što Musa obavlja javnu funkciju, a o tome kako je izabran upoznato je Tužilaštvo KS.

Kako je Novinskoj agenciji Patria potvrđeno upitno je imenovanje Mirze Muse za direktora Kantonalne javne ustanove Gerontološki centar Sarajevo, a o nepravilnostima je bila upoznata i ministrica Prvulović. No, ona je ipak Vladi KS predložila njegovo imenovanje, pa je Musa u decembru 2021. godine postao direktor Gerontološkog centra.

Prema dokumentaciji koja je proslijeđena i Tužilaštvu KS Musa nije ispunjavao uslove javnog konkursa.

Naime, Musa se prijavio na konkurs iako nije ispunjavao uslov da ima pet godina radnog staža od čega tri na rukovodnim poslovima.

U prijavi koja je proslijeđena Tužilaštvu KS navode se i dvije potvrde koje je Musa priložio, a iz kojih proizilazi da on nema pet godina radnog staža jer je četiri godine proveo radeći za međunarodnu organizaciju UNDP, a radni angažman u ovakvim organizacijama se ne evidentira kao radni staž. Konkursom je tražen radni staž, a ne radno iskustvo, a o čemu nije dostavio potvrdu Federalnog fonda PIO/MIO.

Prema ovoj dokumentaciji Musa nije mogao ni biti prihvaćen kao kandidat za ovu poziciju jer nije ispunjavao uslove. To je morala uraditi Komisija za utvrđivanje liste kandidata koju je imenovao Upravni odbor i kojem se dostavlja dokumentcija o listi kandidata koji ispunjavaju uslove, zapisnike i izvještaj o radu.

Opravdano je izraziti sumnju da ni Komisija ni Upravni odbor nisu postupili u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom KS odnosno član 113 stav 1 alineja 3.

Podnosilac prijave Tužilaštvu KS zatražio je da se protiv članova Komisije, ali i četiri člana Upravnog odbora pokrene krivični postupak zbog sumnje da su počinili krivično djelo i donijeli nezakonitu odluku o imenovanju iako Musa nije ispunjavao uslove konkursa.

Ono što je interesantno iako se Zakonom jasno predviđa da kandidat „ima najmanje pet godina radnog staža od kojih najmanje tri godine na rukovodećim poslovima“, u javnom konkursu je bilo navedeno da se dostavi uvjerenje/potvrda o radnom stažu. No, radni staž i radno iskustvo nije isto, pa se postavlja pitanje kako se moglo izjednačiti uvjerenje koje izdaje nadležni organ (FZ PIO/MIO) sa potvrdom o radnom iskustvu koju može izdati bilo koja firma na zahtjev kandidata, ali koja ne znači da taj kandidat ima i radni staž.

O cjelokupnom ovom slučaju svakako bi se trebala odrediti i Vlada KS. 

#BiH