Članak

OTKRIVAMO Na čelne funkcije policijskih agencija žele Galić, Knežević, Korman, Perić, Malkić...

Za poziciju direktora GP BiH, zamjenika, kao i za dva zamjenika direktora DKPT-a i zamjenika direktora SIPA-e također su stigle brojne prijave. 

(Patria) - Nezavisni odbor PS BiH danas je održao sjednicu koja je završena u večernjim satima, a otvorene su i pregledane pristigle prijave za šest rukovodećih pozicija u tri državne policijske agencije Direkciji za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH, Graničnoj policiji BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA). Za ovih šest pozicija stigla je 21 prijava i sve su validne. 

Za poziciju direktora DKPT-a stiglo je šest prijava i to: Almir Bašić, Mirsad Đelilović, Ensad Korman, Amra Aljić, Fahrudin Halač i Relja Kovač. Iako je riječ o poziciji na koju dolazi kandidat iz reda bošnjačkog naroda Kovačeva prijava nije odbijena jer formalno ispunjava sve uslove. 

Za poziciju direktora GP BiH i zamjenika direktora, kao i za dva zamjenika direktora DKPT-a i zamjenika direktora SIPA-e također su stigle brojne prijave.  

Za dvije pa čak i tri pozicije prijavili su se: Edin Malkić, Mirko Kuprešaković, Admir Gazić, Ivica Bošnjak, Robert Perić, Vladimir Popović, Jovica Lazić, Đuro Knežević, Žarko Kalem, Ranko Vuković, Goran Amidžić, Svevlad Hofmann, Zoran Galić, Slobodan Krstić, Dragan Kulić. 

Intervjui su zakazani za polovinu jula. 

Ono što je poznato da Zoran Galić ne može više biti biran za direktora GP BiH, a Knežević za zamjenika direktora SIPA-e. Galić se tako prijavio za jednog zamjenika direktora DKPT-a kao i za poziciju zamjenika direktora SIPA-e.  

Izvjesno je da će na upražnjenim pozicijama doći do rotacije, ali da li će to biti već dobro poznata imena ili ne pokazat će period ispred nas. 

#BiH