Članak

Na samitu EU i Zapadnog Balkana i o zagađenju, ekolozi tuže vlasti u regionu

Ne poštuje se potpisano.

Ekolozi sa Balkana su poslali pismo liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana, uoči samita koji će se održati u Briselu U pismu se upozorava na činjenicu da se ne poštuju se strategije koje su države potpisale vezane za rješavanje problema vezanih za klimatske promjene.

Bosna i Hercegovina je jedan od najvećih prekršilaca strategije, prema podacima iz izvještaja mreže CEE Bankwatch "Uskladiti ili zatvoriti" objavljenom 21. juna, o zagađenju koje emituju termoelektrane na Balkanu. Standardi se u kontinuitetu krše već četiri godine.

Termoelektrana (TE) Ugljevik, na sjeveroistoku BiH, prošle godine ponovo je emitovala najviše sumpor-dioksida (SO2) u regionu, čak 86.774 tone, iako je instalirana oprema za odsumporavanje vrijedna 85 miliona eura.

To je 10 puta više nego što je dozvoljeno. Kostolac A2 u Srbiji je emitovao 13 puta više SO2 nego što je dozvoljeno, a blok 6 u TE Tuzla 11,6 puta više.

Zajedno sa ostalim zemljama regije, BiH se obavezala na povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji, uvođenje oporezivanja emisija gasova sa efektom staklene bašte i postepeno ukidanje subvencija za ugalj.

Jedna od tema samita EU i Zapadnog Balkana će biti i moguće investicije u "zelenu" transformaciju.

Zelena agenda je predviđena Evropskim zelenim planom, prema kojem bi EU trebalo da postane klimatski neutralna do 2050. godine.

Ovaj program predviđa devet milijardi eura pomoći za ostvarenje ciljeva iz Zelene agende na Zapadnom Balkanu.

#BiH