Članak

ISTOČNA INTERKONEKCIJA Zašto se mora reći NE ruskom gasnom projektu u BiH?

Jedan gasni projekat Rafinerije Brod je bio rezultat hajdučije i prelaska granice bez bilo kakvog odobrenja države BiH

(Patria) - Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac zaprijetio je da Vijeće ministara BiH na prvoj narednoj sjednici mora prioritetno usvojiti prijedlog za zaključivanje međunarodnog sporazuma sa Srbijom o izgradnji gasne istočne interkonekcije, inače sjednica uopšte ne treba biti održana. Kazao je i da će blokirati projekte od značaja za Federaciju.

Almir Bečarević, stručnjak za gas ističe da je evidentno da Košarac grozničavo traži ruke Bošnjaka na Vijeću ministara BiH.

Zašto uopće Nova istočna interkonekcija?

„Nova istočna interkonekcija je ruski gasni projekat u BiH i nikakve veze nema entitet Rs sa ovim namjerama izgradnje, osim što bi cijelom svojom trasom prelazio preko ovog manjeg bh. entiteta. Ovim projektom se želi izgraditi odvojak sa Turskog/Balkanskog toka, koji je projekat Gazproma i kojim se samo transportuje ruski prirodni gas. Prirodni gas, kao energent, nije uopće sporan, pa i kad dolazi iz Rusije već je sporno ono što ga prati, a što gledamo trenutno u Ukrajini i u još nekim zemljama Evrope“, upozorava Bečarević.

Dodaje da ruski gasovodi i ruski gas u Evropi nisu uopće bili problematični sve do trenutka otvaranja ratnih sukoba u Ukrajini i shvatanja da ovaj gas sa sobom nosi i političke konotacije i želju stvaranja ovisnosti o gasu iz samo jednog izvora. 

„Najbolji primjer za prethodnu tvrdnju su dešavanja sa Sjevernim tokom 1 i 2 koji više ne postoje, a koji su bili uzdanica u odnosima Njemačke, Evrope i Rusije. Danas je to gomila čelika koja truhne pod vodom i koja nikom više niti ne treba. Ruski gas doživljava svoj dramatičan pad u izvozu prema Evropi, ove godine će to biti posebno izraženo, i logično je pitanje šta dalje. LNG terminali preuzimaju primat, gas iz Norveške, gas sa područja Afrike, gas iz Katara preuzimaju primat u odnosu na gas iz Rusije i niti jedan dan ove zime nije bilo u Evropi da nije bilo gasa.

Cijena gasa jeste bila visoka, ali i ona doživljava svoj strmoglavi pad i vraća se u okvire onoga što je nekad bila, a posebno prije ratnog sukoba u Ukrajini“, ističe on.

Bečarević napominje da je nova istočna interkonekcija pokušaj stvaranja ovisnosti o ruskom gasu na isti način kako se pokušava preko Turskog toka stvoriti ovisnost za zemlje Bugarska, Srbija, Mađarska, BiH, Mekedonija i dr., dakle nad onim zemljama koje Rusija još gleda kao dio istočnog bloka.

„Ruskog gasa, gotovo sigurno, neće biti više u Evropi osim u tragovima, te će time početi da blijedi utjecaj Rusije u Evropi. Sama Srbija počela je da gradi interkonekciju sa Bugarskom preko koje će kupovati gas iz Azerbejdžana ili sa LNG terminala u Grčkoj, a sada je raspisan i tender za proširenje transportnih kapaciteta između Bugarske i Grčke za još „prostora“ gasu iz Azerbejdžana ili LNG terminala u Grčkoj“, dodaje Bečarević.

Sada kada pogledamo inicijativu Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH u kojoj je istaknut zahtjev da se usvoji Zakono gasu na državnom nivou i kada vidimo prijetnju Košarca i običnom građaninu postaje jasno o čemu se ovdje radi. 

„Zakon o gasu na nivou BiH je zahtjev da se uredi gasno tržište, a ne da se onemoguće gasni projekti. Doduše, ako vam je bila namjera da preko noći izgradite konekciju sa Rafinerijom Brod, a jeste, onda je jasno zašto se ne želi zakon. Žele se ruke, što prije, kako bi se izgradilo nešto što u gasnom svijetu neće značiti ništa, ali za vlasti entiteta RS HOĆE i to sada postaje pitanje života i smrti odnosno ispunjenje duga koji imaju prema Ruskoj Federaciji. Ovdje ne treba zanemariti i izgradnju dvije gasne elektrane, na trasi gasovoda, kako bi se preko istih stabilizovao sektor električne energije nakon zatvaranja elektrana ga ugalj. Izgradnjom istih tek bi se dalje proširio utjecaj na dešavanja u BiH, jer znamo značaj električne energije u svakodnevnom životu“, dodaje Bečarević.

Na kraju, ističe, na način na koji entitet RS želi da krene u projekat Nove istočne interkonekcije treba reći odlučno NE, jer to nije sigurnost snabdjevanja gasom BiH, nije diverzifikacija izvora snabdijevanja, nije projekat od interesa za BiH već projekat kojim se želi nastaviti utjecaj, čitaj proširiti, Rusije u našoj zemlji.

„Jedan gasni projekat Rafinerije Brod je bio rezultat hajdučije i prelaska granice bez bilo kakvog odobrenja države BiH, pa logično je da se prestane sa tom praksom. Entitet RS dobro funkcioniše u „tamnim“ zonama gdje nema zakona i gdje nema upravljanja sa nivoa BiH, te će biti zanimljivo pratiti kako će se svi postaviti na logičan zahtjeva za usvajanje državnog zakon o gasu ili na prijetnje g. Košarca o obustavljanju svih projekata u FBiH“, dodaje Bečarević.

#BiH #AlmirBečarević #IstočnaInterkonekcija