Članak

Udruženje žrtava i svjedoka genocida od Schmidta zatražilo smjenu Lidije Bradara

Pročitajte dopis.

SARAJEVO, (Patria) - Udruženje žrtava i svjedoka genocida zatražilo je danas od visokog predstavnika Christiana Schmidta da odmah iskoristi svoja ovlaštenja i smijeni predsjednicu FBiH Lidiju Bradara sa svih državnih i političkih funkcija i zabrani joj politički angažman zbog opstrukcija i ugrožavanja provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

U dopisu koji je Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputilo visokom predstavniku, ali i dostavilo medijima, navedeno je sljedeće:

"Udruženje žrtava i svjedoka genocida, uz punu podršku i saglasnost Udruženja građana žrtava rata 92-95. "16 april" Ahmići, zahtijeva da, shodno ovlastima koje su date visokom predstavniku članom V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je  visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora";

Pozivajući se na Stav XI.2. Zaključaka sa konferencije Vijeća za provedbu mira koji se održao u Bonnu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće pozdravilo nakanu visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji za tumačenje Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim", u svezi s određenim pitanjima, uključujući (shodno tački c) ovog Stava i druge mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, koje "mogu obuhvatati mjere protiv osoba na javnim dužnostima";

Podsjećajući da je u Stavku XI.2 Zaključaka navedenog Vijeća za provedbu mira pozdravljena nakana visokog predstavnika da upotrijebi svoje ovlasti za donošenje obvezujućih Odluka kako bi osigurao, pored ostalog, neometano funkcioniranje institucija;

Zahtijevamo od visokog predstavnika donošenje odluke o smjeni gospođe Lidije Bradara, predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine i zabranu obavljanja svake službene, izborne ili imenovane javne funkcije, zbog opstrukcija i ugrožavanja provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Dana 10.3.2023. godine, gospođa Lidija Bradara je u televizijskom intervjuu ponovila stav kako se ne odriče prijatelja, pa tako ni ratnog zločinca Darija Kordića, zaključivši da je on "valjda prestao biti osuđenik za ratni zločin" nakon što je odležao kaznu.

Također, navela je, kako su u dvorani, vjerovatno govoreći o Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, sjedili "potencijalni osuđenici za ratne zločine ili su počinili ratne zločine, ali se za to ne zna".

Imajući u vidu odluku visokog predstavnika o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18) posebno člana 1 stav 6 Odluke…" ali i/ili bilo na koji način veliča osobu osuđenu pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine", te shodno Kaznenom zakonu FBiH, članu 163, stav 5 - "ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini javnim poricanjem ili opravdanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine ("Sl. novine FBiH", br. 36/2003, 21/2004 - ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017).

Uzimajući u obzir da kaznenu odgovornost gospođe Lidije Bradara u vezi s činjenjima i nečinjenjima trebaju rješavati nadležna tužilaštva i sudovi u skladu s važećim zakonima, o čemu ste u Vašim dosadašnjim izvještajima Generalnom sekretaru UN i naglašavali i zahtjevali, a posebno u zadnjem 62. Izvještaju visokog predstavnika za provedbu mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu u dijelu pod nazivom "Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca" navodite: "Tužiteljstvo BiH nije procesuiralo niti jednu od desetina zaprimljenih kaznenih prijava. Ova kaznena djela napadaju društvenu koheziju i produžuju patnju i moraju dobiti brzu i odgovarajuću sudsku pozornost. Za razliku od eksplicitnog negiranja genocida, slučajevi veličanja ratnih zločinaca i dalje se redovito javljaju i koče pomirenje. Oni također nisu procesuirani od strane Tužilaštva Bosne i Hercegovine".

Znajući da svi dosadašnji izvještaji visokog predstavnika, upućeni Generalnom sekretaru UN-a, posebno u vrijeme mandata gospodina Valentina Inzka, sadrže poglavlja o negiranju i glorifikaciji zločina i zločinaca, na čemu  međunarodna zajednica insistira od uspostave Dejtonskog mirovnog sporazuma donoseći niz odluka i rezolucija u okviru UN i EU, kojima poziva i traži poštivanje i prihvatanje presuda UN sudova i poziva političke lidere da ne afirmiraju i glorificiraju presuđene ratne zločince, te s tim u vezi imajući posebno u vidu izvještaje glavnog tužitelja MKSJ/MRMKS upućene VS UN-a u protekle dvije decenije o negiranju i afirmaciji i glorifikaciji zločina i zločinaca.

Tužiteljstvo je redovito izvještavalo da je poricanje zločina i neprihvaćanje činjenica utvrđenih u presudama Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju bilo široko rasprostranjeno diljem regije bivše Jugoslavije. Osuđeni ratni zločinci često se veličaju kao heroji. Prihvaćanje istine iz nedavne prošlosti temelj je za pomirenje i ozdravljenje zajednica u bivšoj Jugoslaviji.

Ovo nisu riječi i djela margina, već političkih i kulturnih središta društava u regiji.

S tim u vezi, gospođa Lidija Bradara, kao jedna od visoko pozicioniranih osoba u vlasti BiH od uspostave Dejtonskog  mirovnog sporazuma, je morala znati i biti upoznata da afirmacija i glorifikacija pravosnažno presuđenih zločinaca od strane MKSJ/MRMKS predstavlja potkopavanje i protiv zakonito djelovanje u okviru Dejtonskog mirovnog sprazuma i podrivanje djelovanja međunarodne zajednice u cilju postizanja mira i pomirenja u BiH i bivšoj SFRJ, da je afirmacija i glorifikacija ratnih zločinaca kažnjiva shodno KZ BiH i F/BiH, posebno nakon intervencije visokog predstavnika iz 2021. godine u pogledu zaštite od negiranja presuda međunarodnih i domaćih presuda, te da njeno javno kontinuirano istupanje u cilju afirmacije ratnog zločinca Darija Kordića predstavlja negaciju postojanja žrtava zločina i uvredu o čemu u posljednjem izvještaju VS UN iz novembra 2022. godine piše i glavni Tužilac MKSJ/MRMKS:

"Tužilaštvo poziva sve dužnosnike i javne osobe u regiji da se ponašaju odgovorno i u svim aktivnostima u prvi plan stave žrtve i stradanje civila. Trebali bi javno osuditi negiranje zločina i veličanje  ratnih zločinaca, a ne podržavati ih javnom retorikom, razdorničkim akcijama i sredstvima. Raskid s retorikom iz prošlosti odavno je potreban, a vodstvo u korist pomirenja i izgradnje mira je hitno potrebno.”

Gospođa Lidija Bradara je pokazala namjeru i drskost da u dugom vremenskom kontinuitetu afirmira i glorificira Darija Kordića, ratnog zločinca iako je dugi niz godina bila upozoravana, a domaća i međunarodna javnost je osudila  njezinu djelatnost.

Ista količina drskosti i namjere kao i kod dužnosnika iz njene političke stranke, čiji je i ona član, koji već pola decenije blokiraju upis pravosnažnih presuda MKSJ/MRMKS i upis i presude protiv Darija Kordića.

Njezina posljednja izjava dolazi pred obilježavanje 30 godina od počinjenih zločina u Ahmićima, zbog čega je presuđen i Dario Kordić, što je izazvalo reakcije žrtava i stanovništva u Srednjoj Bosni, ali i u cijeloj BiH.

Pozivamo vas, da odmah iskoristite svoja ovlaštenja i smijenite Lidiju Bradara, predsjednicu FBiH sa svih državnih i političkih funkcija i zabranite joj politički angažman", naveli su u dopisu. 

#BiH #UdruženježrtavaISvjedokaGenocida #VisokiPredstavnik #LidijaBradara #ChristianSchmidt