Inovativni medijski servis za digitalno doba. Novinska agencija Patria sa radom je počela 12. februara 2014. godine. 

Osnivač: NA PATRIA D.O.O.

Direktor: Amra Varatanović

Glavni i odgovorni urednik: Armin Aljović (armin@nap.ba)

Redakcija: Amina Čorbo-Zećo (amina@nap.ba)

                   Amra Varatanović (amra@nap.ba)

                   Rasim Belko (rasim@nap.ba)                            

Sjedište: Sarajevo, Hasana Kikića 13

Telefoni:

00 387 33 267 686, glavni urednik

00 387 33 267 687, redakcija

00 387 33 267 685, redakcija

 

E-mail: redakcija@nap.ba

URL: www.nap.ba