Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 31.03.2014 00:00:00

Groznica eksterne mature: Osnovci pred velikim ispitom

Eksterna matura održat će se 18., 19. i 20. juna

Projekat eksterne mature u osnovim školama zaživio je samo na području Kantona Sarajevo, gdje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo drugu godinu provodi testiranje učenika završnih razreda iz nekoliko predmeta. Probno testiranje ove godine izvršeno je 24., 25. i 26. marta kako bi se vidjeli eventualni nedostaci iz predmeta:

  • Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
  • Matematika
  • Prvi strani jezik
  • Historija/Geografija/Informatika (u zavisnosti od izbornog predmeta učenika)
  • Biologija/Hemija/Fizika (u zavisnosti od izbornog predmeta učenika)

Direktor Osnovne škole „Isak Samokovlija“ Kenan Vučijak za novinsku agenciju Patria kazao je da postoji strah kod djece, jer je gradivo preobimno zato što je ove godine uključeno gradivo iz šestog, sedmog, osmog i devetog razreda, a takav stav imaju i roditelji. Završno testiranje učenika održat će se 18., 19. i 20. juna.

- Sigurno je da kod djece postoji određeni strah s obzirom da zavise od tih rezultata. Naši nastavnici rade s djecom kako bi ih što bolje pripremili za testiranje. Ali, mislim da će se ovim izbjeći manipulacija prilikom upisa u srednju školu, jer će na osnovu bodova sa eksterne mature djeca biti vrednovana u srednjim školama – kazao je Vučijak.

Na zvaničnoj web stranici Ministarstva, u linku 'eksterna matura' se nalazi Ispitni katalog, sa 12 vodiča (za svaki predmet pojedinačno), koji je objavljen 20. januara 2014. godine, što predstavlja materijal iz kojeg je potrebno da se učenici pripremaju za polaganje eksterne mature. 

Kako je istakla Lejla Hamzagić – Kovačević, savjetnica ministra obrazovanja i nauke FBiH Damira Mašića, ove godine pilot projekat eksterne mature u osnovnim školama bit će u Tuzlanskom kantonu.

- Mi smo na Konferenciji ministara obrazovanja i nauke u BiH inicirali priču o uključivanju  eksterne mature na nivou cijele BiH po nastavnim planovima i programima koji se provode u našoj zemlji. Nažalost, do danas nisu pokrenute aktivnosti u tom smjeru. Mi imamo imenovanu Radnu grupu za uvođenje eksterne mature u FBiH. Cilj nam je uvesti eksternu maturu u one dijelove BiH u kojima postoji interes nadležnih obrazovnih vlasti - kazala je ona.

Kako su naglasili iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, punu nadležnost nad obrazovanjem imaju kantonalna ministarstva. Inače, s obzirom da se eksterna matura provodi samo u KS, svi oni učenici koji žele upisati srednju školu na području KS, a dolaze iz drugih kantona imaju obavezu polagati eksternu maturu po nastavnom planu i programu KS.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android