Objavljeno u kategoriji BiH na 25.03.2014 00:00:00

Bh. građani se najviše žale na pravosuđe

Podneseno 147 žalbi na rad pravosudnih institucija

Za prva tri mjeseca 2014. godine, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH zaprimila je 743 žalbe.  Najveći broj žalbi odnosi se na pravosudne institucije čak 147, a na rad organa uprave 124 žalbe. Nešto manji broj podnesenih žalbi odnosi se na diskriminaciju i kršenje zakona o slobodi pristupa informacijama sa po 52, te 48 žalbi u oblasti radni odnosi, saznaje bh. novinska agencija Patria (NAP).

Podnesene su i žalbe u oblasti prava djeteta, osoba sa invaliditetom,  pritvorenika/zatvorenika, te u oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Prošle godine u istom periodu januar-mart zaprimljeno je 775 žalbi građana.

Kako navode iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, od ukupnog broja zaprimljenih žalbi u tekućoj godini završeno je 116 žalbi. U istom periodu Ombudsmeni su izdali 46 preporuka.

- Načini okončanja predmeta su utvrđeni Zakonom o ombudsmenu za ljudska prava BiH i Pravilima postupanja, a na osnovu statističkih pokazatelja iz prethodnih godina, evidentno je da značajan broj predmeta bude završen nakon intervencije Ombudsmena u toku trajanja postupka gdje žalioci ostvare svoja prava, bez posebnih mjera i preporuka – navode iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za NAP.

U okviru postupanja po žalbama, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH preduzima neophodne aktivnosti, uključujući pojedinačne radnje na istraživanju, traženju izjašnjenja organa po žalbama, izjašnjenja po izdatim preporukama, monitoring sudskih i upravnih postupaka, obavještenja žaliocima o izjašnjenjima odgovornih strana, urgencija nadležnim organima, raznim zahtjevima za objašnjenja i dopune žalbi, obavještavanje javnosti o povredama ljudskih prava.

 


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android