Objavljeno u kategoriji BiH na 14.01.2020 17:32:00

Usvojen set zaključaka o ispunjavanju obaveza FBiH iz Ugovora o Energetskoj zajednici

Foto: Patria

SARAJEVO, (Patria) - Tematska sjednica o ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – status implementacije u Federaciji BiH okončana je usvajanjem seta od 12 zaključaka. 

Za zaključke je glasao 61 zastupnik dok je dvoje zastupnika bilo suzdržano.

Predstavnički dom daje podršku usvajanju Državnog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH

Jedan od zaključaka kaže: “Svjesni zahtjeva koji se nalaze pred BiH u pravcu potrebe i hitnosti usvajanja zakonodavstva na državnom niovu usklađenim sa Trećim energetskim paketom iz oblasti energije i gasa Predstavnički dom PFBiH traži od Vijeća ministara BiH i nadležnih državnih i entitetskih ministarstava uključujući državne institucije( DERK i NOS) koje su vezane za donošenje zakonodavnog okvira za oblast električne energije i gasa na državnom nivou da učine neophodne korake kako bi se usaglasile evidentne razlike i donio ovaj zakon u što kraćem roku, a sve u okviru ponuđene pomoći i organizacije EU-Delegacije u BiH i USAID”.

Također, zastupnici su izglasali zaključak o donošenju/usaglašavanju državnog i entitetskih propisa.

Uporedo pristupiti usaglašavanju i usvajanju zakona o električnog energiji BiH sa odredbama Državnog  zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH nakon njegovog usvajanja kako bi se u njega transportovale odredbe Trećeg energetskog paketa, jedan je od zaključaka. 

Zastupnici su podržali i zaključak kojim se traži uporedo pristupanje izradi i usvajanju zakona o gasu FBiH koji će biti usaglašen sa državnim zakonom o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH nakon njegovog usvajanja i harmonizovan sa izmijenjenim Zakonom o gasu Republike Srpske.

Zaključkom je zatraženo i hitno pristupanje razmatranju i davanju saglasnosti na dokument Program o prestruktuiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i nakon toga poduzimanju Programom planiranih aktivnosti harmonizovanih sa aktivnostima RS-a u skladu sa Trećim energetskim paketom.

Jedan od zaključaka predviđa izmjene i dopune Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji.

S ciljem poboljšanja energetske efikasnosti, zaključkom je zatraženo pristupanje  pristupiti harmonizovanju entitetskih zakona o energetskoj efikasnosti. 

Sjednica je potom okončana, a naredna tematska sjednica Predstavničkog doma bit će održana 28. januara o zdravstvu.
 


Tagovi

Predstavnički dom FBiH Parlament FBiH agencija Patria tematska sjednica

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android