Objavljeno u kategoriji BiH na 12.12.2019 14:35:00

Općina Ilidža: Nema odobrenja za radove unutar kasarne Blažuj

Foto: Patria

SARAJEVO, (Patria) - Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža obišla je jutros krug kasarne Blažuj, te uočila da se intenzivno vrše građevinsko-zanatski radovi. U krugu kasarne zatečeni su radnici firme Build d.o.o Hadžići koji su postavljali oplatu i izljevali beton za postavljanje kontejnera za smještaj migranata. Predstavnik izvođača ne posjeduje odobrenje nadležne općinske službe za navedene radove i izjavio je da su ih angažovali predstavnici nevladine organizacije IOM.

Predstavnik ove nevladine organizacije Enes Kaljanac je potvrdio da su angažovali izvođača Build d.o.o. za potrebe sanacije i rekonstrukcije postojećih objekata te izvođenje radova za postavljanje kontejnera. On je rekao da su u krug kasarne Blažuj, zajedno sa UNHCR-om i migrantima ušli na usmeno odobrenje Ministarstva sigurnosti BiH i da je Murveta Džaferović kontakt osoba u ime Ministarstva sigurnosti BiH. Ne posjeduju pismeno odobrenje ni saglasnost od strane Ministarstva sigurnosti BiH, te iz tog razloga navodno nisu mogli tražiti odobrenja nadležnih službi Općine Ilidža.

Na upit šta su radili po pitanju vodovodne i kanalizacione mreže jer Općina Ilidža ima dojavu da je KJKP ViK bio na lokaciji i vršio iskopavanja, predstavnik IOM je pojasnio da su tražili stručno mišljenje i da je KJKP ViK predložio da se uradi priključenje na gradski vodovod, kao i priključenje unutrašnje kanalizacije na kanalizacioni „Hadžićki“ vod i da rade na tome. Nisu zatečeni radnici KJKP ViK. Predstavnik IOM tvrdi da nisu vršeni nikakvi radovi na komunalnim priključcima, te da je samo obilježen šaht zelenom bojom sa kojeg bi se izvršilo priključenje na navedeni vod, a postavili su i mobilne WC kabine u krugu kasarne. Na lokaciji postoji unutrašnja kanalizaciona mreža i spojena je na septičku jamu samo u objektu u kojem je boravila vojska, dok u objektima skladišta ne postoji ni vodovodni ni kanalizacioni priključak.

Predstavniku IOM-a pojašnjeno je da se bez obzira na hitnost smještaja i stvaranja uslova za smještaj migranata moraju se pridržavati svih zakonskih propisa, te da je dužan posjedovati odobrenja za sve radove od nadležnih općinskih službi. Izvršenim inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da se Ministarstvo sigurnosti BiH, kao ni IOM nisu i ne pridržavaju Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo, Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.

Navedenim aktivnostima direktno su ugroženi bezbjednost, zdravlje i sigurnost ljudi i životna okolina u krugu kasarne Blažuj, te je neophodno da se u što kraćem roku dostavi potrebna dokumentacija. Zbog općeg interesa Općina Ilidža traži da se poduzmu aktivnosti u skladu sa zakonom i da se vodi računa o bezbjednosti i zdravlju ljudi koji se kreću u krugu kasarne i po naselju.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android