Objavljeno u kategoriji BiH na 11.12.2019 14:18:00

Šta je ostalo od predmeta Volan: Škobo i Vukoje osuđeni na po godinu zatvora

Sud BiH (Foto: Arhiv)

SARAJEVO, (Patria) - Nakon što je u predmetu Volan odnosno Danilo Cicović i drugi razdvojen postupak u odnosu na dvojicu optuženih Miroslava Škobu i Ferdu Vukoju koji su sa Tužilaštvom BiH postigli sporazum o priznanju krivice, Sud BiH je donio presudu u slučaju Škobo. Inače, predmet Volan uključivao je 25 optuženih koji su se teretili za više krivičnih djela među kojima je i krađa 200 skupocjenih automobila u BiH višemilionske vrijednosti. 

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za razmatranje krivičnopravne sankcije, u predmetu Miroslav Škobo i dr., donio je dana 9.12.2019. godine presudu kojom su optuženi Miroslav Škobo i Ferdo Vukoje oglašeni krivim da su počinili: optuženi Miroslav Škobo – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 1. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom iznuda iz člana 295. stav 1. KZ FBiH, u vezi sa članom 55. istog Zakona; a optuženi Ferdo Vukoje – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 1. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje iz člana 214. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 54. istog Zakona.

Sud je optuženog Miroslava Škobu osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a optuženom se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to u periodu od 16.3.2018. do 4.5.2018. godine. Optuženog Ferdu Vukoju Sud je osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to u periodu od 20.2.2017. do 17.8.2017. godine.

Optuženi Miroslav Škobo kriv je što je, kao pripadnik grupe za organizirani kriminal, radnjama opisanim u tački 5.22. optužnice, imovinu za koju je znao da je pribavljena počinjenjem krivičnog djela teška krađa, držao, raspolagao njom, vršio njen prijenos i na drugi način prikrivao njenu prirodu, izvor, kretanje i vlasništvo, a takva imovinska korist je pribavljena počinjenjem ovog krivičnog dijela na teritoriji oba entiteta. Pored toga, optuženi je radnjama opisanim u tačkama 5.20, 5.21. i 5.23. optužnice, radi pribavljanja sebi i drugima protivpravne imovinske koristi, silom i ozbiljnom prijetnjom drugoga prisilio da što učini na štetu svoje imovine.

Optuženi Ferdo Vukoje kriv je što je, kao pripadnik grupe za organizirani kriminal, radnjama opisanim u tački 7.1. optužnice, imovinu za koju je znao da je pribavljena počinjenjem krivičnog djela teška krađa, držao, raspolagao njom, vršio njen prijenos i na drugi način prikrivao njenu prirodu, izvor, kretanje i vlasništvo, a takva imovinska korist je pribavljena počinjenjem ovog krivičnog dijela na teritoriji oba entiteta, te radnjama opisanim u tački 7.22. preko carinske linije prenosio robu veće vrijednosti i izbjegavajući mjere carinske kontrole bavio se prenošenjem robe preko carinske linije.

Na osnovu odredbe člana 110. i člana 111. KZ BiH od optuženog Miroslava Škobe se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 14.000,00 KM i 5.000,00 EUR. Na osnovu odredbe člana 74. KZ BiH od optuženog Ferde Vukoje trajno se oduzimaju ranije privremeno oduzeti predmeti.

Oštećeni u ovom predmetu se s imovinskopravnim zahtjevima upućuju na parnicu.


Tagovi

Sud BiH predmet Volan automafija

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android