Objavljeno u kategoriji BiH na 18.10.2019 13:36:00

Osnaživanje žena da se 'bore' za više pozicije u policiji

Foto Udruženje 'Mreža policijskih službenica'

SARAJEVO, (Patria) - U Sarajevu se održava Okrugli sto na temu „Liderice u sigurnosnom sektoru“, kojem prisustvuje 50 policijskih službenica iz agencija za provođenje zakona u BiH. Okrugli sto se realizira u okviru projekta „Jačanje kapaciteta policijskih službenica-potencijalnih liderica“, koji se provodi uz podršku Ambasade SAD.

Cilj je da se podigne svijest o potrebi i značaju učešće žena na svim pozicijama i nivoima odlučivanja u sektoru sigurnosti, te osnaživanje i ohrabrivanje policijskih službenica da se „bore“ za više pozicije. U okviru Okruglog stola govore službenice iz sektora sigurnosti i odbrane koje su dosegle najviše pozicije, koje će podijeliti svoja iskustva sa policijskim službenicama iz agencija za provođenje zakona sa svih nivoa u BiH, sa fokusom na izazove sa kojim su se susretale tokom svoje profesionalne karijere
i načine prevazilaženja istih.

Također, bit će obrađene konkretne teme u vezi sa liderstvom, stilovima rukovođenja, osobinama lidera/ica i poslovnom komunikacijom. U okviru predviđenih tema, posebno se ukazuje na zakonske odredbe koje nalažu institucijama da poduzmu odgovarajeće mjere za postizanje ravnopravnosti spolova, imajući u vidu činjenicu da u policijskim strukturama u BiH gotovo nema žena na višim i rukovodećim pozicijama. 


Tagovi

Ambasada SAD Mreža policijskih službenica

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android