Objavljeno u kategoriji BiH na 08.10.2019 20:00:00

Novi dokazi: Podnesen zahtjev za obnovu postupka protiv Muhameda Alija Gašija

Foto Arhiv

SARAJEVO, (Patria) - Advokati Vasvija Vidović i Senad Kreho podnijeli su 24. septembra Kantonalnom sudu u Sarajevu zahtjev za ponavljanje postupka u slučaju koji se vodio protiv Muhameda Ali Gašija, Aziza Gašija, Mirse Krasnića, Amira Kasumića, Engina Prohe, Muharema Čauševića, Edina Hota i Sinana Ljuce zbog novih okolnosti i dokaza koji se odnose na Muhameda Gašija, odnosno isključuju zaključke o krivnji.

Advokatica Vidović potvrdila je za Novinsku agenciju Patria da je zahtjev podnesen te da Tužilaštvo KS ima pravo na odgovor po tom zahtjevu advokata. Ona je istakla da očekuje da Kantonalni sud što prije uzme ovaj zahtjev u razmatranje s obzirom da je Gaši na izdržavanju zatvorske kazne.

Nove okolnosti koje su dovele do podnošenja zahtjeva za obnovu postupka u kojem je javnost budno pratila suđenje i izricanje presude 2009. godine Gašiju i drugima jeste naredba o obustavi istrage protiv Ljirima Bitićija od 25.06.2019. godine. U vrijeme suđenja Gašiju koji je tada označen kao organizator zločinačke organizacije i drugima Bitići nije bio dostupan pravosudnim organima BiH.

Kantonalno tužilaštvo je KS je nakon detaljne istrage, materijalnih dokaza i nalaza vještačenja donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv Bitićija, odnosno utvrđeno je da on nije osoba koja je pucala u Amira Pašića Faću 12.06.2007. godine.

U tački 10. prvostepene presude Gašiju jasno se navodi da je Bitići osoba koja je pucala i nanijela povrede Pašiću, podstreknut i u saizvršilaštvu sa Muhamedom Ali Gašijem. Na iste dokaze se oslanjaju i prvostepena i drugostepena presuda. Gaši je osuđen zbog više krivičnih djela prvostepenom presudom na 20 godina zatvora, a samo zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju je dobio 14 godina zatvora. Drugostepenom presudom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 17 godina.  

„Više nego jasno je da dokazi dobijeni istragom vođenom protiv Ljirima Bitićija rasvjetljavaju njegovu ulogu u događaju. Detalji tog događaja utvrđeni su nalazom i mišljenjem vještaka Nijaza Smajića, a naročito zapisnikom o prepoznavanju osoba vršenom od strane svjedoka Avdibegović Harisa i Rogonjić Amira, koji su isključili Bitićija kao osobu koja je pucala te prilike, kao i iskazima ovih svjedoka“, navode Vidović i Kreho u zahtjevu za ponavljanje postupka.

Navode da ove činjenice i dokazi nisu mogli biti predstavljeni na glavnom pretresu, a koji su, sami za sebe ili u vezi s ranijim dokazima, podobni prouzrokovati oslobađanje osobe koja je bila osuđena.

„Očigledno je da u odnosu bar na tačku 10. prvostepene presude došlo do fundamentalne greške prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja, koja je imala utjecaja na zakonito i pravilno donošenje presude“, navodi se u zahtjevu.

S tim u vezi, upućen je prijedlog da vijeće Kantonalnog suda usvoji zahtjev za ponavljanje postupka, te da od Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo zatraži i izvrši uvid u predmet istrage protiv Ljirima Bitićija.

Zakon nije predvidio rok u kojem bi Kantonalni sud trebao odlučivati po ovom zahtjevu.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android