Objavljeno u kategoriji BiH na 11.09.2019 11:20:00

Parlament FBiH: Zastupnici nezadovoljni izvještajem i radom Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Foto: Patria

SARAJEVO, (Patria) - Alija Aljović, predsjednik Nadzornog odbora, predstavio je Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša za 2018. godinu. 

Zastupnik Irfan Čengić pitao je šta je sa Uredbom za plaćanje plastičnih kesa i je li planirano povećanje naknade. Također, zanimalo ga je ko pokriva te troškove. 

Mirsad Čamdžić pitao je predsjednika NO Fonda Aliju Aljovića je li se u radu Fonda dešavalo da određeni projekat bude odobren, a da onda bude promijenjen od strane direktora. 

“Po našem mišljenju 60 posto novca nije pravilno raspoređeno. Pitam se kako Fond išta od svojih planova ostvaruje kada nigdje ne spominje Blok 7. Ovaj Fond pokrenuo je projekat 2008. godine za čišćenje Miljacke, ali još nije realizovan”, poručio je Čamdžić.

Zastupnica Jamina Zubić kaže da su ogromna sredstva izvan kontrole i da je sigurna da ona ne završe tamo gdje su namjenom određena.

Kazala je da joj nije jasno ni po kojem osnovu se raspoređuju sredstva od naknada za zagađivanje. Dodaje da projekti kasne s realizacijom kao i da se lokalnoj zajednici ne vraća ono što kroz naknade Fondu uplaćuju u budžet.

Alma Kratina kaže da je osnovna zamjerka na metodologiju izrade izvještaja, koja je takva da ne dozvoljava uvid jesu li sredstva utrošena ili odobrena i da fali podataka o dinamici prikupljanja prihoda, posebno se to odnosi na naknade za zrak. 

Nijaz Helez postavio je pitanje gdje su uplaćivana sredstva kantonima koji u određenom periodu nisu imali fond za zaštitu okoliša. 

Eldar Čomor pitao je koji su razlozi slabe realizacije projekata. Zanimalo je Čomora može li se više raditi i na akcijama čišćenja okoline. 

Hasan Muratović kaže da se započeo posao na regionalnim sanitarnim deponijama, ali ni taj, kao ni projekat prečistača voda nije završen. 

“A zimi se sjetimo zagađenja zraka i energetske efikasnosti. Na nivou FBiH treba konačno riješiti prioritete u datom momentu. Regionalne deponije više nisu u fokusu finansiranja svjetskih organizacija, jer je otpad postao roba na svjetskom tržištu. U tom pravcu treba usmjeriti politiku”, smatra Muratović.. 

Sabina Ćudić navodi da je Fond u izvještaju naveo da institucionalno jačanje predstavlja obilježavanje datuma važnih za okoliš i edukaciju uposlenih.

“Evidentno je da Fond ne korespondira trenutnoj situaciji, što je posebno vidljivo u izvještaju Fonda. Je li se Fond oglasio o poskupljenju plina, nakon što su stručnjaci kazali da će to povećati zagađenje zraka, jesu li bili ovdje kada smo govorili o termoelektranama”, upitala je Ćudić.

Dodala je da se od Fonda ne dobija ono što očekuju i Parlament i građani.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android