Objavljeno u kategoriji BiH na 10.09.2019 15:30:00

Predstavnički dom: Provokacije obilježile raspravu o Programu rada Vlade FBiH

Foto: Patria

SARAJEVO, (Patria) - Premijer Federacije BiH Fadil Novalić predstavio je zastupnicima Predstavničkog doma FBiH Program rada Vlade za 2019. godinu. Program rada za 2019. godinu rađen je u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

Program rada zasnovan je na Programu rada Vlade FBiH za mandatni period 2015. - 2018. godina, Reformskoj agendi za BiH 2015. - 2018. koju su usvojile sve vlade u BiH, Programu privrednih reformi FBiH 2019. - 2021. godine i godišnjim planovima rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
 
Njime su definirani strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u 2019. godini raditi federalna ministarstva na provedbi zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava potrebni za realizaciju aktivnosti. Posebno je izdvojen plan normativnih aktivnosti u kojem je dat pregled svih zakonskih i podzakonskih akata koji se planiraju sačiniti, kao i pregled strateških i operativnih ciljeva po ministarstvima.
 
Prioriteti Vlade FBiH u 2019. godini su intenziviranje privrednog razvoja, jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja vladavine prava, iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine. Među prioritetima je i saradnja s drugim nivoima vlasti u BiH, u radu na euroatlantskim integracijama s ciljem osiguravanja dugoročno održivog i stabilnog sistema, koji će FBiH učiniti konkurentnijom.
 
U 2019. godini Vlada FBiH planira usvojiti 95 zakona, koji su svi pojedinačno navedeni, četiri uredbe, 12 odluka, 35 pravilnika, šest strategija, 11 ostalih akata (uputstva, budžet, programi, planovi, metodlogije, naredbe, i slično).
 
“Kada čovjek čita programe Vlade 2017, 2018 i 2019. godine doživljavate svojevrsni deja-vu”, poručio je u raspravi o Programu rada zastupnik Mirsad Čamdžić.

Dodao je da iako je Ministarstvo zdravstva FBiH za 2018. navelo da je ispunilo 100 posto od planiranog, a da je iste planove navelo u Programu rada Vlade FBiH za 2019. godinu.

Šef kluba SDP-a Damir Mašić kazao je da je bespredmetno pričati o Programu Vlade s obzirom da je prošlo već dvije trećine godine, kao i da je riječ o odlazećoj Vladi. 

“Posebno je nelogično razmatrati Program rada, a da nije razmatran Izvještaj o radu Vlade za prethodnu godinu”, poručio je Mašić.

Zastupnik Irfan Čengić kazao mu je isti plan kao i za 2018., jer “nisu ništa ni uradili u protekloj godini”. 

“Nikada se u historiji Federacije nije desilo da 12 mjeseci nemamo Vladu. Postavljam pitanje čija ste vi Vlada. Imate dvotrećinsku većinu, pa ne vidim razloga da ne imenujete Vladu. U Programu se ne spominje zakon o sukobu interesa, na moju inicijativu iz Vlade su rekli da taj zakon rade s Ambasadom Velike Britanije, ali on stoji u ladici ministra pravde”, dodaje Čengić. 

Podsjetio je da je nevladina organizacija HNS dobivala sredstva iz budžeta iako njeni predstavnici sjede u vlasti. 

Dževad Adžem usmjerio je svojom diskusijom raspravu u smjer optuživanja na relaciji SDP/Naša stranka - DF.  Optužio je ljevicu da se bavi populizmom i Mirsada Čamdžića Naše stranke da ne zna čitati Program rada. 

Uslijedio je odgovor Čamdžića i Damira Mašića da Adžem nema pravo da govori o dosljednosti, jer on više brani SDA nego SDA sami sebe. 

Ova rasprava je u pojedinim trenucima prelazila i u provokacije, a potom je Adžem napustio salu kazavši da mu je "dosta".

Okončano je današnje zasjedanje, a nastavak zakazan za srijedu u 10 sati. 


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android