Objavljeno u kategoriji BiH na 10.09.2019 13:40:00

Delalić zatražila oslobađanje Smajlovića

Foto Patria

SARAJEVO, (Patria) - Pred Apelacionim vijećem Suda BiH danas su iznijeli žalbe Tužilaštvo BiH, ali i odbrane u slučaju presude u kojoj je Izet Arifović (u međuvremenu preminuo), nepravosnažno osuđen na deset godina zatvora za ubistva počinjena na području Srebrenice i Bratunca dok je Suad Smajlović osuđen na godinu i dva mjeseca za skrnavljenje tijela, a Amir Salihović oslobođen krivice.

Presudom je Smajlović proglašen krivim da je pucanjem u tijela mrtvih izvršio njihovo skrnavljenje, ali je oslobođen krivice da je učestvovao u ubistvima.

Advokatica Smajlovića, Mirna Delalić, uložila je žalbu na prvostepenu presudu govoreći o bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i odluke o krivično-pravnoj sankciji.

Delalić je govorila o poklanjanju vjere iskazu svjedoka O2 te je u žalbi istakla da u pobijanoj presudi stoji da Vijeće cijeni da je svjedok O2 na glavnom petresu, na uvjerljiv, objektivan i detaljan način opisao tok događaja, pri čemu Vijeće posebno naglašava da njegov iskaz obiluje detaljima koji mogu biti poznati samo neposrednom posmatraču predmetnih inkriminacija“. 

„Međutim, o tim „pojedinim detaljima“ posebno u odnosu na tačku 4. izreke Pobijane presude nema ni riječi obrazloženja, a očito se radi o odlučnim činjenicama vezanim za odluku Suda BiH da upravo ovom svjedoku, suprotno svim drugim dokazima pokloni vjeru“, kazala je Delalić potcrtavajući da je O2 ranije u nepravosnažnim i pravosnažnim presudama Suda BiH proglašavan nekredibilnim, a riječ je o slučajevima Nasera Orića i Sakiba Halilovića.

„Prije svega treba naglasiti da je svjedok O2 osoba koja je više puta krivično i prekršajno kažnjavana, te osoba koja je izbjegavala pristupiti na Sud u Bosni i Hercegovini radi čega je za njime izdata potjernica. Radi se o osobi koja je i u ovom postupku davala različite iskaze i iskaze koji su suprotni materijalnim dokazima i drugim dokazima“, dodala je Delalić.

Delalić je zatražila da Sud BiH žalbu odbrane Smajlović Suada uvaži, Pobijanu presudu u osuđujućem dijelu u odnosu na Smajlović Suada ukine, odredi održavanje glavnog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH, odnosno da žalbu uvaži i Pobijanu presudu preinači na način što će Smajlović Suada osloboditi odgovornosti po svim optužbama.

Tužilac Miroslav Janjić odbacio je navode žalbe, ali je u odnosu na oslobođenog  Amira Salihovića zatražio ponovni pretres kazavši da prvostepeno Vijeće je pogrešno utvrdilo činjenično stanje.

„Prvostepeno Vijeće je dovelo u vezu iskaz svjedoka O2 i nešto što nije u procesu ni postojala, a to je svjedočenje optuženih“, kazao je Janjić.

Advokatica Sabina Mehić zatražila je potvrđivanja presude u odnosu na njenog branjenika Salihovića, srećući pažnju Vijeću da je i sam O2 (iako sada smatra to irelevantnim) kazao da nema pojma ko je zarobio ljude. 

Apelaciono vijeće kojim predsjedava Miloš Babić u zakonskom roku (30 dana) donijet će pisani otpravak konačne presude. 
 


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android