Objavljeno u kategoriji BiH na 21.08.2019 13:14:00

Mandić blokirao ulaz kontrolorima lijekova, očekuje se prekid rada Laboratorije

Foto Zavod za javno zdravstvo FBiH

(Patria) - Situacija u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH kada je u pitanju Kontrolna laboratorija u Sarajevu funkcionira sve teže, a koliko je njihovo stanje ozbiljno i nepodnošljivo u smislu nesmetanog funkcionisanja, upozoravaju iz Sindikata, ogleda se i u činjenici da im je Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva zatvorio ekonomski ekonomski.

„Za Kontrolni laboratorij taj ekonomski ulaz u zgradu u Titovoj 9 u Sarajevu je više nego neophodan u smislu dostavljena lako zapaljivih i visoko rizičnih tečnih hemikalija, koje su potrebne u laboratoriju. Koristimo zadnje količine hemikalija za kontrolu lijekova, vrlo brzo je za očekivati prekid rada“, kaže Ramo Rustemović, predsjednik Sindikata.

Zgrada u kojoj se nalazi Agencija za lijekove i medicinska sredstva u vlasništvu je Zavoda za zdravstvenu zaštitu BiH, a Ministarstvo je podstanar.

Direktor Agencije Aleksandar Zolak uputio je niz dopisa prema Mandiću tražeći da se ulaz odblokira. Kako nam je rečeno, na sve dopise u Ministarstvu su se oglušili.

Zolak u dopisu pojašnjava da je zatvaranje ovog ekonomskog ulaza sa dvorišne strane zgrade onemogućava normalno funkcioniranje Kontrolnog laboratorija Agencije.

„Jedan od razloga jesu i činjenica da Laboratorija izvodi veoma zahtjevne tehnološke postupke kontrole lijekova koji u potpunosti zavise od instalacija i opreme smještenih u prizemlju objekta – ulaz iz dvorišta. Svakodnevno se vrši kontrola pripreme vode u hidrostanicu, vrši se manipulacija, odlaganje, i preuzimanje opasnog otpada, preuzimanje hemikalija koje se čuvaju u namjenski projektiranom magacinskom prostoru“, navodi se u dopisu Zolaka.

Čak i činjenica da je zaključavanje ekonomskog ulaza u suprotnosti sa postupcima spašavanja sadržanim u Planu zaštite od požara i Planu evakuacije nije navela Mandića da otključa vrata zgrade, pri tome Ministarstvo nije vlasnik.

Kako je utvrdila nadležna Komisija osnovana od strane Službe za zajedničke poslove institucija BiH sam objekat u centru Sarajeva je veličine 4.000 m2, a po stanju u zemljišnim knjigama isti se vodi kao državno vlasništvo, a kao nosilac prava raspolaganja na njemu upisan je Zavod za zdravstvenu zaštitu BiH.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android