Objavljeno u kategoriji BiH na 16.08.2019 10:31:00

Marko Vujević imenovan za v.d. upravnika državnog zatvora

Foto: N1

SARAJEVO, (Patria) - Ministar pravde BiH Josip Grubeša imenovao je Marka Vujevića, diplomiranog pravnika, za vršioca dužnosti upravnika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. 

U Rješenju o imenovanju navodi se da se vršilac dužnosti imenuje na dužnost počevši od 12. augusta 2019. godine do završetka konkursne procedure za izbor i imenovanje upravnika Zavoda, a najduže na period od tri mjeseca. 

Vršilac dužnosti ima sva prava, obaveze i ovlaštenja upravnika Zavoda. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". 

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android