Objavljeno u kategoriji BiH na 18.07.2019 13:16:00

Policijske službenice na radionici 'Razvoj liderskih vještina'

Foto: Patria

(Patria) - Dvodnevna radionica na temu „Razvoj liderskih vještina“ kojoj prisustvuje oko 30 policijskih službenica iz agencija za provođenje zakona u BiH počela je danas. Radionica se realizira u okviru projekta „Jačanje kapaciteta policijskih službenica-potencijalnih liderica“, koji se provodi uz podršku Ambasade SAD.

Cilj radionice je podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti, razvoj liderskih vještina i osnaživanje policijskih službenica, što će im pomoći u daljem profesionalnom razvoju i napredovanju u karijeri.
U okviru treninga bit će obrađene osnovne oblasti u vezi sa rodnim pitanjima, s ciljem podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i značaju ravnopravnog učešća muškaraca i žena na svim pozicijama i nivoima odlučivanja u sektoru sigurnosti.

Također, bit će obrađene konkretne teme u vezi sa liderstvom, stilovima rukovođenja, osobinama lidera/ica, poslovnom komunikacijom i ulogom žene u javnom životu BiH, kao i osnove javnog nastupa i komunikacije sa medijima. U okviru pomenutog projekta, Udruženje „Mreža policijskih službenica“ do kraja septembra realizirat će radionice ovog tipa za 100 policijskih službenica iz policijskih agencija u BiH, s ciljem jačanja kapaciteta policijskih agencija i stvaranja pretpostavki za unapređenje većeg broja policijskih službenica, imajući u vidu činjenicu da u policijskim strukturama u BiH gotovo nema žena na višim i rukovodećim pozicijama. 


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android