Objavljeno u kategoriji BiH na 16.06.2019 12:21:00

Ukinuti diskriminaciju prilikom penzionisanja policijskih službenika

Foto Arhiv

(Patria) - Zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu Federacije BiH Amer Obradović uputio je inicijativu prema Vladi Federacije BiH kojom traži da se Uredbom izjednače prava za penzionisanje policijskih službenika sa državnog nivoa sa pravima policijskih službenika sa nivoa FBiH i kantona, a koji su osigurani kod Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Prilikom izrade novog Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju FBiH, policijskim službenicima Federacije BiH i kantona su, uz dogovor sindikata, poslodavaca i Vlade FBiH, dogovoreni uslovi za penzionisanje, po prosjeku od pet godišnjih plata koje su najpovoljnije za policijske službenike. Ovakav prijedlog je regulisan i donesen Izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH.

Međutim, policijski službenici zaposleni na državnom nivou (Granična policija BiH, SIPA, Direkcija za koordinaciju policijskih tjela BiH), a koji su osigurani kod Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, prilikom odlaska u penziju ne mogu ostvarivati prava kao policijski službenici Federacije BiH i kantona na osnovu pet najpovoljnijih plata po policijskog službenika, iako su osigurani kod istog penzionog/mirovinskog zavoda.

"U praksi imamo diskriminaciju. Policajac koji je na državnom nivou, i koji ima veći čin, i kome su uplaćivana veća sredstva za penzijsko osiguranje od njegovog kolege iz FBiH, ima manju penziju od kolege koji je bio zaposlen u federalnim ili kantonalnim policijskim agencijama. To je neprihvatljivo. Na državnom nivou, u policijskim agencijama Bosne i Hercegovine, zaposleno je oko 2.000 policijskih službenika koji si osigurani kod Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i na koje se prilikom penzionisanja primjenjuju odredbe Federalnog zakona o penzijsko invalidskom osiguranju. Policijski službenici sa državnog nivoa su dovedeni u neravnopravan, diskriminirajući položaj u odnosu na njihove kolege iz FBiH i kantona. Za trajno rješenje ovog problema i ispravljanja nepravde i diskriminacije, jasno je da mora biti uključeno Vijeće ministara BiH i Parlamentarna skupština BiH koji bi usvajanjem izmjena Zakona o policijskim službenicima BiH riješili ovaj problem.

Međutim, svjesni aktuelne političke situacije i nefunkcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, smatram da Vlada Federacije BiH ima obavezu da svojom uredbom privremeno izjednači prava za penzionisanje policijskih službenika sa državanog nivoa sa onima sa nivoa FBiH i kantona, a koji su osigurani kod istog penzijskog/mirovisnkog zavoda", izjavio je Amer Obradović.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android