Objavljeno u kategoriji Biznis na 06.06.2019 13:26:00

Akademija nauka i umjetnosti BiH poziva na predavanje američkog profesora ekonomije Paula Wachtela

Foto Patria

SARAJEVO, (Patria) - Odbor za ekonomske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizira predavanje „Kreditna ekspanzija i centralno bankarstvo u 21. stoljeću“ američkog profesora Paula Wachtela u petak u prostorijama Akademije u Sarajevu.

Paul Wachtel je profesor ekonomije i akademski direktor programa „Biznis i politička ekonomija“ na New York Stern School of Business. Predaje sljedeće predmete: „Monetarna politika“, „Bankarstvo i centralno bankarstvo“, i  „Globalna makroekonomija“. Diplomirao je na Queens College, a magistrirao je i doktorirao na the University of Rochester.  Profesor Wachtel predaje na New York Stern School of Business od 1972. godine. Bio je rukovodilac Katedre za ekonomiju i prodekan za razvoj programa na Stern School of Business. Također, obavljao je i dužnost predsjedavajućeg Vijeća Univerziteta.

Primarno područje interesovanja i istraživanja profesora Wachtela su monetarna politika, centralno bankarstvo i reforme finansijskog sektora u zemaljama u tranziciji. On je autor nekoliko knjiga od kojih je jedna posvećena i zemljama u tranziciji -  Banking in Transition Economies: Developing Market Oriented Banking Sectors in Europe (Edward Elgar, 1998). Njegovi članci su publikovani u velikom broju časopisa od kojih su neki nedavno objavljeni u Economic Inquiry, Journal of Banking and Finance, Comparative Economic Studies i Journal of Money, Credit and Banking. Profesor Wachtel je jedan od urednika časopisa Comparative Economic Studies i predsjedavajući je programskog odbora Ekonomske konferencije u Dubrovniku. Vanjski je saradnik-istraživač u the National Bureau of Economic Research, viši ekonomski savjetnik na the East West Institute, a konsultant je u The Bank of Israel, the International Monetary Fund, i the World Bank.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android