Objavljeno u kategoriji BiH na 15.05.2019 17:24:00

Nije usvojen izvještaj o radu ZZO KS: Loše upravljanje sa 400 miliona KM

Foto Arhiv

Skupština Kantona Sarajevo na nastavku 8. Radne sjednice nije usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Široka rasprava koja je vođena o ovom Izvještaju ukazala je na nezadovoljstvo zastupnika radom ovog Zavoda u proteklom periodu. Njegovo poslovanje i raspodjela prihoda prema ostalim zdravstvenim ustanovama ne prati stvarne zdravstvene probleme stanovnika te ne odgovara
njihovima zahtjevima i potrebama.

Kako je istaknuto, loše i netransparentno upravljanje zdravstvenim fondom od oko 400 miliona KM rezultiralo je sve lošijom situacijom u javnom zdravstvenom sektoru. Dobra usluga i zadovoljstvo korisnika, a ne ostvarivanje profita, ključ je uspješnog rada svih zdravstvenih ustanova, poručeno je sa današnje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Negativnu ocjenu je dobio i Izvještaj i poslovanju Doma zdravlja KS koji je označen kao najslabija karika u sistemu zdravstvene zaštite gdje se evidentira niz propusta u poslovanju kao i pad kvaliteta rada timova porodične medicine. Neadekvatna kadrovska politika, nepravovremene javne nabavke, dugotrajan nedostak laboratorijskih reagenasa neki su od propusta koji se bilježe u radu ove ustanove.

Zastupnici Skupštine Kantona nisu takođe prihvatili izvještaje o radu za 2018. godinu Zavoda za bolesti ovisnosti, Psihijatrijske bolnice, Zavoda za zaštitu zdravlja studenata, Zavoda za medicinu rada, Apoteka Sarajevo, Zavoda za sportsku medicinu, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a, te Zavod za javno zdravstvo Kantona.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” usvojen je na današnjoj sjednici Skupštine.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android