Objavljeno u kategoriji BiH na 13.05.2019 22:00:00

Tužilački tim provjerava rad Medicinskog fakulteta: Čavaljuga opet dekanesa?

Medicinski fakultet (Foto: Patria)

SARAJEVO, (Patria) - Advokatski tim profesora Ismeta Gavrankapetanovića dobio je odgovor Federalnog tužilaštva odnosno tužiteljice Suade Salkić na prijavu koja je podnesena tom tužilaštvu u avgustu 2018. godine protiv tadašnje dekanese Medicinskog fakulteta u Sarajevu Semre Čavaljuga, članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, rektora UNSA-e Rifata Škrijelja, Medicinskog fakulteta UNSA, Univerziteta u Sarajevu, te NN lica koja su iskorištavanjem političkog položaja u FBiH posredovala da prijavljeni učine službenu radnju koju ne bi smjeli učiniti, odnosno da ne učine službenu radnju koju su morali učiniti, ali i u kojoj je ukazano na neefikasnost Tužilaštva KS po istoj prijavi.

Tužiteljica Salkić navodi da je Federalno tužilaštvo dobilo odgovor Tužilaštva KS da je povodom prijave profesora Gavrankapetanovića, 13. septembra 2018. godine formiran predmet, te da navedena prijava nije riješena jer su u međuvremenu dostavljene četiri dopune prijave.

“U dosadašnjem toku rada na predmetu pribavljena je obimna materijalna dokumentacija, a s obzirom na kompleksnost predmeta, te činjenicu da je zadužena tužiteljica zbog bolesti bila odsutna šest sedmica, 06.02.2019. godine u cilju što bržeg i efikasnijeg rada, oformljen je tužilački tim”, navodi se u odgovoru.

Ranije je iz Tužilaštva KS potvrđeno Patriji da je tražena dokumentacija o slučaju profesora Ismeta Gavrankapetanovića i to od Rektorata UNSA, Medicinskog fakulteta i UO. Prijava protiv dekanese Čavaljuga i drugih se odnosila na krivična djela zloupotreba položaja ili ovlasti, nesavjestan rad u službi, protuzakonito posredovanje, povreda ravnopravnosti u zapošljavanju, povreda prava iz radnog odnosa prema Krivičnom zakonu FBiH. Također, navodi se da su ta krivična djela izvršila prijavljena lica kao i da su NN osobe vršile nedozvoljen utjecaj na prijavljene, poticanjem i pomaganjem u izvršenju tih krivičnih djela.

Prof. Gavrankapetanović dobio je otkaz na Fakultetu nakon što je sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) početkom 2018. godine prešao da radi u Opću bolnicu kao ortoped. Osim Gavrankapetanoviću, ugovori na Fakultetu su raskinuti i sa još nekoliko profesora i asistenata koji su u približnom vremenskom periodu napustili KCUS i prešli da rade u druge zdravstvene ustanove. UO je donio odluku da se redovnim profesorima mora uspostaviti radni odnos na Medicinskom fakultetu, ali do danas profesor Gavrankapetanovića nije vraćen u nastavni proces. 

Čavaljuga opet dekanesa Medicinskog fakulteta?

I dok tužilački tim radi na predmetu, u isto vrijeme Čavaljuga, koju je rektor Škrijelj suspendovao u novembru 2018. godine, a UO je smijenio u decembru, a zatim je NNV ponovo krajem decembra izabralo za dekanesu što je poništio rektor UNSA-e, ponovo se prijavila za dekanesu Medicinskog fakulteta. Ona je bila i jedini kandidat na konkursu. I sam rektor je podnio prijavu Tužilaštvu KS zbog lažnog predstavljanja doktorice Semre Čavaljuga. 

Inače, u Komisiji za provođenje postupka za izbor dekana Medicinskog fakulteta su: Amira Redžić, Sebija Izetbegović, Svjetlana Loga-Zec, Enra Mehmedika-Suljić, Mirsad Dorić. 

Na narednoj sjednici izvjesno je da će Čavaljuga biti izabrana za dekanesu, iako opterećena sa nekoliko krivičnih prijava, nezakonitim postupanjem, te nanošenjem štete ugledu Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu.
 

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android