Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 07.05.2019 15:34:00

Kulturna raznolikost spaja Sarajevo, Kotor i Novi Sad

Foto RCC

SARAJEVO (Patria) - Organizacija Sarajevo susret kultura (SSK), korisnik bespovratnih finansijskih sredstava dodijeljenih u sklopu projekta za razvoj i promociju turizma kojeg provodi Vijeće za regionalnu saradnju, a finansira Evropska unija, danas je u Sarajevu predstavio novu regionalnu turističku rutu zasnovanu na kulturnoj raznolikosti Zapadnog Balkana. 

Ruta se naslanja na koncept turističkog proizvoda "Susret kultura" koji se uspješno relizuje u Sarajevu, a u okviru kojeg turistički obilazak grada počinje sa mjesta koje ima veliku važnost, u Sarajevu je to mjesto na kome se susreću osmanska i austrougarska arhitektura, odakle se posjetioci vode do najznačajnih lokaliteta kulturnog i vjerskog nasljeđa. Ovaj će se koncept sada primijeniti u Kotoru i Novom Sadu, a zajedno sa Sarajevom ova tri grada će činiti jednu regionalnu turističku ponudu, saopćio je RCC.

"Pripovjedanje i kreativno tumačenje mjesta i lokaliteta od presudnog su značaja za razvoj proizvoda kulturološkog turizma. Koncept ‘Susret kultura’ na način na koji je razvijen u Sarajevu omogućava upravo to, a njegova dalja primjena na Zapadnom Balkanu obogatit će regionalnu turističku ponudu i doprinijeti da više turista posjeti region,“ rekla je Snježana Derviškadić, vođa projektnog tima Vijeća za regionalnu saradnju za razvoj i promociju turizma.

"Susret kultura" kao regionalna ruta trenutno obuhvata glavne istorijske lokaliteta počevši od mletačkih puteva izgrađenih u 15. vijeku, preko vjerskih lokaliteta (hrišćanskih, jevrejskih i muslimanskih) koji datiraju još iz 13. vijeka, do lokaliteta vezanih za Osmansko i Austrougarsko carstvo, kao i tradicije sa početka 19. vijeka.

"Kulturna raznolikost Sarajeva inspirisala nas je da osnujemo organizaciju Sarajevo susret kultura koja se bavi promocijom kulturnog nasljeđa grada, kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Odredili smo naznačajnije mjesto susreta kultura u gradu koje se nalazi između džamija, sinagoga, katoličkih i pravoslavnih crkava, mjesto na kojem Osmanlije sa istoka susreću Austrougare sa zapada, i odatle smo počeli. Sada Sarajevo posjetiocima predstavljamo kroz priče o važnim ličnostima, kretanjima ljudi i uticajnim porodicama i sa njima dijelimo duh grada", rekao je Dino Mujkić, predsjednik nevladine organizacije Sarajevo susret kultura.

"Kulturna raznolikost je karakteristična za Sarajevo, ali i za region, i mi smo zahvalni što su Vijeće za regionalnu saradnju i Evropska unija prepoznali potencijal kulturološkog turizma Zapadnog Balkana i podržali nas u širenju našeg koncepta iz Bosne i Hercegovine na Crnu Goru i Srbiju", dodao je Mujkić.

Projekat Vijeća za regionalnu saradnju za razvoj i promociju turizma radi na razvoju i međunarodnoj promociji zajedničke regionalne ponude kulturološkog i avanturističkog turizma, povećanju broja turista i prihoda, te većoj zaposlenosti u ovoj industriji. 

Susret kultura kao ruta bi se trebala dalje proširiti na Skoplje i Tiranu, dok će turistički vodiči biti osposobljeni za kreativno pripovjedanje i tumačenje lokaliteta kulturnog nasljeđa duž ove rute. 


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android