Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 18.04.2019 10:50:00

BiH dobila još četiri nacionalna spomenika

Arheološko područje – stećci kraj potoka Ričine, općina Posušje

SARAJEVO, (Patria) - Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluke o proglašenju četiri dobara kao nacionalnim spomenicima BiH i to: Arheološko područje – stećci kraj potoka Ričine, općina Posušje; Graditeljska cjelina – Štrosmajerova ulica u Sarajevu; Graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Goduši kod Visokog i Historijski spomenik – Centralna spomen-kosturnica poginulim učesnicima NOR-a, općina Lukavac. 

Članovi Komisije usvojili su i izmjene i dopune odluka o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenikom:  Mjesto i ostaci historijske građevine – Kršlakova stara kuća u Jajcu i mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju u Brčko Distriktu.  Prvobitne odluke za navedena dobra odnosile su se na zaštitu mjesta i ostataka. Spomenuti  objekti su u međuvremenu u cijelosti rekonstruirani i revitalizirani te se izmjenama i dopunama odluka štite kao graditeljske cjeline, odnosno historijske građevine.

Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika bio je profesor Amir Pašić dok su članovi Radoje Vidović i Goran Milojević. 


 

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android