Objavljeno u kategoriji Biznis na 17.04.2019 09:39:00

Samit u Neumu: U Distriktu Brčko ne postoji sistem poticaja za obnovljive izvore

Foto Patria

NEUM, (Patria) - Nastavljen je 5. Energetski samit u Neumu i to panelom koji govori o Reformi sistema poticaja za obnovljive izvore energije u BiH. Božidar Radović, (DNV GL) imao je uvodno izlaganje na teme predloženi mehanizmi za male i velike instalacije, građanska energija, procijenjeni troškovi poticaja po tehnologiji i postojećim potencijalima i izgledi za implementaciju. Sa jedne strane, trenutne politike podrške za OIE općenito su prihvaćene u BiH, dok sa druge rastu zahtjevi za reformu shema poticaja OIE. Ti stavovi odražavaju dinamične promjene u zastupljenosti OIE širom Evrope i dalje. Uz izvanredno širenje instalisanih kapaciteta za proizvodnju OIE na cijelom kontinentu, pojavili su se novi izazovi, uključujući tržišnu i mrežnu integraciju obnovljivih izvora energije zbog njihove intermitentne prirode i kompleksnosti predviđanja njihove proizvodnje.

Kada je riječ o entitetima Federaciji i RS-u postoji sistem poticaja. Sistem nije idealan, ali postoji. No, u Distriktu Brčko uopšte ne postoji poticaj za obnovljive izvore. 

Poboljšanja kvaliteta i efikasnost tehnologija u protekloj dekadi dovela su do značajnog smanjenja troškova po instalisanom kW. Slično tome, kreatori energetske politike u BiH žele da osiguraju da se troškovi za daljnju ekspanziju obnovljivih izvora energije smanje. Većina zemalja želi iskoristiti prednosti poboljšanja kvaliteta i efikasnosti tehnologije uvođenjem ekonomičnijih mehanizama poticaja. 

Slično tome, kreatori politike u BiH žele osigurati da se troškovi za daljnju ekspanziju OIE ograniče. Pored toga, buduće sheme poticaja moraju biti usklađene s okruženjem liberalizovanog elektroenergetskog sektora, budući da se u BiH narednih godina planira uvesti organizirano tržišne električne energije. 

Predložena reforma ima za cilj smanjenje troškova poticaja za OIE i olakšavanje razvoja projekata OIE u potpuno liberalizovanom okruženju elektroenergetskog sektora. Urađeni su posebni predlozi za reformu šeme podrške za velike i male objekte.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android