Objavljeno u kategoriji Biznis na 01.04.2019 11:25:00

CBBiH: Naknada na višak iznad obavezne rezerve izjednačena s depozitnom stopom ECB

Foto Arhiv

(Patria) - Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) je 27. marta 2019. usvojilo odluku o izmjeni stope naknade na višak iznad obavezne rezerve. Novom odlukom, stopa naknade na višak iznad obavezne rezerve je izjednačena s depozitnom stopom Evropske centralne banke (ECB). Time je stopa naknade na višak
iznad obavezne rezerve promijenjena s dosadašnjih -20 b.p, na -40 b.p. Stopa naknade na obaveznu rezervu je ostala nepromijenjena.

"Nova politika naknade na sredstva na računu rezervi kod CBBiH biće primjenjivana od 1. maja 2019. godine. CBBiH će nastaviti vođenje politike obavezne rezerve, u svim njenim segmentima, u skladu s makroekonomskim trendovima, specifičnostima finansijskog sistema BiH i najboljim svjetskim praksama. O eventualnim budućim izmjenama politike obavezne rezerve, komercijalne banke, entitetske agencije za bankarstvo i javnost biće pravovremeno obaviješteni", saopćeno je iz Centralne banke BiH.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android