Objavljeno u kategoriji Intervju na 23.03.2019 09:57:00

Legendarni Miroslav Nosse: Pravna bitka sa državom traje 30 godina, zbog greške administracije

Miroslav Nosse Foto Patria

SARAJEVO, (Patria) - Skoro tri decenije proslavljeni jugoslavenski automobilista Miroslav Nosse ne može da riješi problem sa poslovnim prostorom u starom dijelu Sarajeva, koji je nastao greškom tadašnje općinske administracije.

Utvrđeno da je početkom devedesetih službenik u općini pogriješio i Nosseu dodijelio dio parcele za gradnju njegovog poslovnog objekta u starom dijelu grada, premda ta parcela nije bila u vlasništvu općine, zbog čega Nosse, i sa svim urbanističkim, građevinskim i upotrebnim dozvolama dio poslovnog objekta nije uspio upisati u zemljišne knjige do danas, ali ni naplatiti sav novac od kupca kojem će nakon završetka rata prodati taj objekt.

„Svjestan sam velikog broja predmeta koji se nalaze na odlučivanju pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, ali bi volio da se drugostepena presuda ubrza, s obzirom na moje godine“, kaže Nosse (83), koji je molbu prema Kantonalnom sudu uputio u oktobru prošle godine, ističući da je to samo jedna od bezuspješnih molbi koje je do sada uputio prema bh. pravosuđu u nadi da će riješiti njegov slučaj.

Kantonalni sud u Sarajevu je 2015. godine donio provostepenu presudu u korist Nossea, ali je Država Bosna i Hercegovina odnosno Državno pravobranilaštvo uložilo žalbu na tu presudu, nakon čega presuda nikada nije došla na drugostepeno odlučivanje u Kantonalnom sudu.

O slučaju Miroslava Nossea Kantonalnom sudu u Sarajevu su prošle godine pisali i Ombudsmeni za ljudska prava, apelirajuću Sud na ubrzanje donošenja drugostepene presude.
Sudija izvjestilac Dubravka Krajišnik odgovorila je Ombudsmanima da će sud u slučaju Nosse odlučiti u prvom kvartalu 2018. godine, zaključno sa 31. martom 2018.

„Predviđeni rok za rješavanje konkretnog predmeta je 1.688 dana i predviđeno je kašnjenje u rješavanju i to 1.044 dana“, navodi se u odgovoru Suda, iz kojeg Ombudsmane izvještavaju i o tome da broj neriješenih predmeta u Građanskom odjeljenju Kantonalnog suda u Sarajevu iznosi 21.000 predmeta.

„Imajuću u vidu navode sadržaja urgencije na preporuku ovaj sud će odlučiti o žalbi u ovom pravnoj stvari u okviru Plana rješavanja predmeta za Prvi kvartala 2018. godine, tj, zaključno sa 31.03.2018. godine“, izvijesti se Sud ombudsmane, ali je ti taj zadani rok prekršen.

„Moj predmet, nažalost, nije riješen ni godinu dana nakon tog obećanja“, kaže Nosse, koji je u januaru ove godine pisao i Visokom sudskom tužilačkom vijeću BiH.

„Ne želim da utječem na ishod postupka, već samo želim da se proces ubrza“, kaže Nosse za Patriju. 

Apsurdno je, kaže Nosse, da višestruko nagrađivani sportista, i humanitarac, kojem je društvo dalo najveća priznanja, ne može riješi problem koji ga opterećuje tri decenije, i to ne njegovom krivicom. 

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android