Objavljeno u kategoriji Biznis na 20.03.2019 09:26:00

Sanacija oštećenog dimnjaka na kotlovnici 'Otoka'

Dimnjak prije i poslije obnove (Foto: Toplane-Sarajevo)

SARAJEVO, (Patria) - U sklopu izvođenja građevinskih radova na održavanju postrojenja, KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. su završile radove na sanaciji dimnjaka kotlovnice „Otoka“ u ul. Brčanska broj 9.

"Sanacija vanjskog plašta dimnjaka je podrazumijevala štemanje oštećene površine armirano betonskog plašta dimnjaka na mjestima na kojim je bila vidljiva armatura, obavljanje hidro dinamičkog čišćenja kompletnog plašta dimnjaka vodom pod visokim pritiskom od 1000 bara, sanaciju oštećenja mikro - sanacionim malterom, sanaciju vrha dimnjaka, te farbanje dimnjaka."

Prethodno je izvršena sanacija kompletne unutrašnjosti dimnjaka u sklopu koje je izvršena ugradnja novih penjalica na dimnjak, montaža  nove rasvjete i  zamjena elektro instalacija.
U  sklopu izvedenih radova  izvršena je zamjena dimnjača od kotlova do samog dimnjaka.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android