Objavljeno u kategoriji Specijal na 15.03.2019 09:01:00

'Naštiklana diploma Petra Kovačevića'

Petar Kovačević Foto ScreenShot

Piše Amina Čorbo-Zećo


Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nije podržala provjeru diploma zaposlenih u Parlamentu Bosne i Hercegovine, što je bila inicijativa Kenana Vehabovića, sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Mediji su ranije objavili dokaze o brojnim lažnim diplomama u Bosni i Hercegovini koje su mogu kupiti u privatnim školama, uglavnom na području zapadne Hercegovine, što je potreslo ne samo Bosnu i Hercegovinu nego i susjednu Hrvatsku.

Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka, na čijem čelu je Petar Kovačević tvrde da je kolektivna provjera diploma nedopustiva, odnosno da je za masovnu provjeru diploma prethodno imati osnovane sumnje?! 

Agenciji Patria pokazana je na uvid fakultetska diploma i direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petra Kovačevića. Kovačević je diplomirao 24. oktobra 1995. godine na Pravnom fakultetu u tadašnjem Srpskom Sarajevu, u vrijeme dok je Bosnom i Hercegovinom još bjesnio rat.

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je Zakonom o Pravnom fakultetu, koji je Narodna skupština Narodne Republike Bosne i Hercegovine usvojila 20. avgusta 1946. godine. To je bio prvi fakultet u Bosni i Hercegovini, koji će tri godine kasnije, nakon osnivanja Univerziteta u Sarajevu, ući u njegov sastav. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, 1992. godine, znatan dio nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta u Sarajevu napustio je grad, a time i instituciju u kojoj su dotad radili. Jedan dio nastavnika napustio je zemlju, dok je drugi nastavio život i rad u tadašnjoj Republici Srpskoj, koja će dobiti međunarodno priznanje kao jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini tek krajem 1995. godine, potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dio nastavnika koji su napustili Pravni fakultet u Sarajevu produžio je nastavno-naučni rad na Pravnom fakultetu u općini Ilidža, koja je u vrijeme rata bila pod kontrolom vlasti i vojske Republike Srpske. Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske tom Pravnom fakultetu na Ilidži daje saglasnost za rad 30. novembra 1994. godine. Za v.d. dekana je imenovan je prof. dr. Bogdan Loza. Jedan od prvih studenata tog fakulteta je Petar Kovačević, današnji direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a diplomu mu potpisuje upravo profesor Loza.

„Studije sam završio 24.10.1995. godine, polažući zadnji ispit pred prof. dr. Bogdanom Lozom. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu prije početka rata studirao sam uz rad“, kazao je Kovačević za Patriju odgovarajući na pitanje o validnosti njegove diplome. 

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, također je Patriji pokazao na uvid matičnu evidenciju za Petra Kovačevića.

„Petar Kovačević završio je studij za više stručne spreme 23. januara 1987. godine i stekao stručni naziv pravnik. Imenovani je upisan na studije Pravnog fakulteta školske 1980/81 godine, posljednji status studenta imao je školske 1990/91 godine. Do okončanja studija imenovani je imao još četiri predmeta iz četvrte godine studija.“

Ostalo je nejasno na koji je način Kovačević iz opkoljenog Sarajeva uspio izvršiti prepis ocjena sa sarajevskog Pravnog fakulteta na novoosnovani Fakultet na Ilidži?


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android