Objavljeno u kategoriji Specijal na 18.01.2019 22:58:08

Kandidat za Upravni odbor CIP-a osuđivan zbog nesavjesnog rada

Bojan Golić Foto Arhiv

SARAJEVO, (Patria) - Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) Bosne i Hercegovine uskoro dobija novi Upravni odbor, kojeg treba potvrditi Vijeće ministara na jednoj od narednih sjednica.

U skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Centrom za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja upravlja Upravni odbor koji broji sedam članova. 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bira članove Upravnog odbora poslije provedenog javnog konkursa na bazi pariteta. To znači da se u Upravni odbor biraju po dva predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan predstavnik nacionalnih manjina.

Za poziciju u Upravnom odboru CIP-a konkurisao je i bivši direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Bojan Golić, koji je osuđen 2010. godine na četiri mjeseca zatvora zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi, čime je nanio štetu RS-u za najmanje 1,3 miliona KM.

Nakon otvaranja afere “Medicinska elektronika” Banja Luka Golić je sporazumno priznao krivicu sa Specijalnim tužilaštvom RS-a da je počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi, a u vezi s nezakonitim radnjama koje se odnose na manipulaciju cijenama akcija “Medicinske elektronike”. 

U zatvorsku kaznu uračunato mu je vrijeme provedeno u pritvoru od 23. marta do 29. juna, pa je i nakon presude postao slobodan čovjek.

Članovi Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja biraju se na mandat od tri godine s mogućnošću reizbora, pod uslovom da se inicijalno imenovanje provede u fazama, tako da svake godine jedna trećina članova bude reizabrana ili ponovo imenovana.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova, pod uslovom da takvu većinu čini po jedan glas predstavnika svakog konstitutivnog naroda.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android