Objavljeno u kategoriji Intervju na 03.01.2019 19:00:47

Lulić: Budžet HNK predstavlja krčmljenje pazara bez ikakve strategije razvoja

Foto Patria

MOSTAR, (Patria) - Posljednjeg dana 2018. godine Skupština HNK većinom glasova usvojila je na vanrednoj sjednici Budžet HNK za 2019. godinu, u iznosu od 220.700.800 KM, što predstavlja povećanje za oko 10 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu. 

Nakon usvajanja Budžeta, usvojen i Zakon o izvršenju Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu. Skupština HNK je dala saglasnost i na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2018. godinu koji je uvećan za 11 miliona KM. Najveći dio novca će biti usmjeren ka zdravstvenim ustanovama u HNK-u u svrhu poboljšanja zdravstvene zaštite.

Također je data saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2019. godinu u iznosu od 138.095.000 KM i Prijedlog Odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu.  Data je saglasnost i na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2019. godinu, Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2019. godinu, kao i na Odluke o izvršenju finansijskih planova vanbudžetskih fondova HNK-a.

Budžet nisu podržali zastupnici SDP-a BiH u Skupštini HNK, koji smatraju da on nije razvojni i u interesu građana. Zastupnik SDP-a u Skupštini HNK Ismet Lulić kazao je u razgovoru za agenciju Patria kako je od početka procedure za usvajanje Budžeta sve išlo krivim smjerom.

„Sve vezano za Budžet je krenulo naopako od zakazivanja prve sjednice koja je bila u petak 28. decembra, na kojoj se našao rebalans Budžeta i Budžet, a materijale smo dobili u srijedu. To je nepoštivanje i nas kao zastupnika, a svakako i građana, jer su svi bili isključeni iz toga, da bi na toj sjednici bila rasprava i glasanje samo za rebalans, a Budžet je pomjeren za ponedjeljak 31. decembra“, kaže Lulić za NAP.

Luić smatra da je to svjesno urađeno pred praznike kako bi cijela priča prošla nezapaženo.

„To je urađeno vjerovatno s namjerom da niko ne uprati to, jer su i mediji i građani u novogodišnjem ambijentu“, smatra zastupnik SDP-a u Skupštini HNK.

On dodaje kako je Budžet  HNK čisto krčmljenje pazara bez ikakve strategije razvoja.

„Sve nove stavke koje smo probali kroz amandmane ubaciti, koje će istinski osjetiti mali čovjek su odbili. Ovdje se dijeli novac kao da su ministarstva donacija, a ne vidimo nikakav rezultat. Dajemo tolike novce na nešto, gdje je rezultat 0“, kazao je Ismet Lulić.

Zbog toga Klub SDP BiH u Skupštini HNK zbog isključenja javnosti i kršenja Zakona o budžetima, te neodgovornosti i paušalnom planiranju utroška javnih sredstava nije mogao podržati niti jedan rebalans i niti jedan budžet Vlade i institucija u HNK, smatraju u ovoj partiji.

U SDP-u smatraju da činjenica da se na jednu sjednicu Skupštine stave rebalans Budžeta HNK, Zavoda i fondova zajedno sa Budžetom za 2019. pokazuje da vladajućim apsolutno nije bio interes da građani i privrednici kažu šta misle o načinu utroška novca koji oni uplaćuju u budžet.

„Nevjerovatno je, ali istinito da su se na predmetnoj Skupštini usvajali dokumenti u ukupnom iznosu od 800 miliona KM, a da su za to glasali zastupnici koji ih prethodno nisu ni vidjeli, jer su neki od dokumenata, konkretno budžeti Zavoda, dostavljeni pola sata uoči sjednice“, kaže Lulić.

Klub SDP BiH je pokušao kod dnevnog reda da upozori na sva kršenja procedura i Zakona o budžetima, te zatražio da se sjednica odloži za sredinu januara kako bi se javnost imala priliku uključiti, a i zastupnici adekvatno pripremiti, ali je taj prijedlog odbijen. Vlada HNK je odbila također odbila sve amandmane na Budžet koje su uputili zastupnici SDP-a.

„Kao i uvijek kod rasprave o finansijskim dokumentima jasno smo iznijeli svoje stavove kojim smo ukazali da suština budžeta nije funkcionalno kontiranje nego praćenje efekata potrošnje novca. Nevjerovatno je koliko se u Budžetu oslikava egoizam politike koja planiranjem stavki više nego jasno šalje poruku da ne prepoznaje potrebu za rješenjem osnovnih životnih prioriteta za koje je nadležna“, smatraju u SDP-u.

„Suština naše rasprave je bila u činjenici da u okviru postojećeg finansijskog potencijala kojim raspolažemo imamo obavezu da učinimo puno više u samim životnim efektima njegovog korištenja jer nam aktuelna situacija potvrđuje da je to najslabija karika javnih finansija. Nažalost, vrijeme je pokazalo da godinama značajno ne možemo da iskoračimo niti u jednom segmentu budžetske podrške, jer se ponašamo po onoj staroj narodnoj puno započeto,a ništa nije dovršeno. Postotak trošenja budžeta na javne ustavne nadležnosti je dramatično visok, a mi i dalje imamo opšte nezadovoljstvo svih i vrlo nizak tehničko - tehnološki osnov istih u smislu kvalitete usluga korisnicima. Uzmite koga god hoćete, od obrazovanja, policije, sudstva, javne uprave...“ stava su u Klubu SDP-a.

U SDP-u tvrde da funkcionalno kontiranje po ministarstvima i institucijama nije adekvatno kao osnova finansiranja aktivnosti definisanih strateškim dokumentima, jer je to put u potpunu devalvaciju rada i truda same Vlade koji je uložila u strateški dokument.

„Strategija nije skup nepovezanih aktivnosti, pa da se može koristiti po potrebi kao švedski sto. Ona ima puni smisao i kao takva suštinu ukoliko se realizuje po hodogramu međusobno povezanih aktivnosti koji u vlastitoj vezi i kontinuitetu mijenjaju stvari. Od postavke modela realizacije same strategije će zavisiti da li će ona ostati mrtvo slovo na papiru. Ovo što danas imamo kao usvojeni Budžet upravo govori u prilog da smo potpuno zamijenili prioritete u važnosti ključnih dokumenata za ovaj kanton, te da će strategija u godinama ispred postati isključivo „retorički pravdajuči instrument lutajuće politike“, navode u SDP-u.

Lulić na kraju ističe kako se ne može očekivati nikakav drugačiji rezultat kada se ovakve stvari rade i ponavljaju iz godine u godinu.

„Mora se hitno promijeniti koncept, moramo se osloniti na usvojenu strategiju, jer sve studije pokazuju da se navike u organizacijama najteže mijenjaju. Svi zajedno moramo shvatiti da ovo nije samo politički i budžet javne uprave i javnih servisa, što je godinama dominantno mišljenje. Budžet mora postati dokument koji će prepoznati puno šira zajednica i njeni društveni segmenti, a to je upravo moguće dosljednom realizacijom strategije“, zaključio je Ismet Lulić, zastupnik SDP-a u Skupštini HNK.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android